Psyke og astma

Astma ble i en periode av psykosomatisk orienterte fagfolk ansett som en primært psykisk betinget sykdom, men dette er nå forlatt i orienterte fagmiljøer.  Hvis man definerer “psykosomatisk sykdom” som en multifaktoriell sykdom der også psykiske faktorer medvirker, er astma imidlertid psykosomatisk.

Forverrelser kan utløses bl.a. gjennom nervereflekser til bronkiene. Det er utvilsomt at forskjellige psykiske tilstander og ikke minst depresjoner, psykisk stress og angst kan fremkalle og forverre anfall.

Mekanismene kan være forskjellige - fra endret pustemåte til direkte neurogen virkning på bronkialvevene.

For at psykiske forhold skal ha betydning, må det imidlertid allerede foreligge astmasykdom. Bronkial hyperreaktivitet står her sentralt. Jo mer uttalt hyperreaktivitet, jo større mulighet for at psykiske forhold kan påvirke sykdommen.

Pasienter med astma og den nære familie påvirkes alltid både psykisk og sosialt av sykdommen.  Viktig i denne sammenheng er hvordan psykiske og sosiale forhold og samspillet i familien er på forhånd. Det samme gjelder for de fleste kronisk eller alvorlige sykdommer.

Psykiske og sosiale  forhold  er av stor betydning for mestring av sykdommen.