Risikoyrker ved astma

Her skal kort nevnes noen utsatte yrker. Det anbefales å kontakte yrkesveiledere.

Jordbruk
Mennesker med anlegg for atopisk allergi kan møte mange aktive allergenkilder i jordbruk. Allergener fra dyr og fra pollen er de viktigste, men også muggsopper og fôrmidd forekommer ofte i miljøene. I visse sammenhenger (fjøs, grisehus, hønseri) kan også mengde og konsentrasjon av irritanter skape problemer ved hyperreaktivitet i slimhinnene.

Veterinærmedisin, arbeid med dyr
Alt arbeid med dyr i yrket medfører stor risiko ved anlegg for atopisk allergi. Hos mange laboratoriedyr er det mye allergener i urinen, som forurenser burene og kommer i støvet i laboratoriet. Mange i slike arbeidsmiljø utvikler allergi og astma. Det skal lite til av dyreallergenene for slik allergiutvikling.

Bakerier
Svært mange kan utvikle allergi mot melstøv, melmidd og fôrmidd og enzymer brukt i bakerier og konditorfag. Melsnue og melastma kan utvikle seg i løpet av flere år. NB kryssallergi ved pollenallergi (gresspollen).

Næringsmiddelindustri
Organisk støv som inhaleres (mel, sojamel etc) inneholder aktive allergener som kan føre til allergiutvikling og –forverring med astma.

Støv fra håndteringen og stekeos og damp fra tilberedning av egg, melk, fisk, skalldyr og krydder og av enzymer utgjør også en stor risiko for arbeidere med anlegg for atopisk allergi.

Ved hyperreaktivitet i slimhinnene kan også pakkeprosessene gi plager, særlig ved oppvarming av plast.

Snekker – og treindustri
I sagbruk og høvlerier blir det mye støv i luften der det både kan være organisk stoff fra materialet, muggsoppsporer og stoffer som kryssreagerer med allergifremkallende pollen. Det frigjøres også mye terpener som kan virke luftveisirriterende,  og fra eksotiske treslag frigjøres andre spesielt irriterende stoffer.

Formaldehyd fra formalin i sponplater etc gir en ekstra risiko.

Kjemisk industri
I kjemisk industri er det nok størst risiko for utvikling av ikke-allergisk astma, men også allergisk astma i noen arbeidsmiljøer. Blir det brukt enzymer, er dette en spesiell risiko for allergiutvikling. Produksjon av rengjøringsmiddel er særlig utsatt.

Plastindustri fører til eksponering for en rekke luftveisirriterende stoffer som bl.a. formaldehyd, ftalater og isocyanater.

En rekke industrier fører til forurensning av arbeidsmiljøet med andre irriterende gasser som klor, amoniakk, svovelforbindelser og ozon. Alle disse kan starte opp hyperreaktivitet i luftveiene med astma og virke forverrende.

Verksted
Inhalering av metallsalter kan utløse både allergisk og ikke-allergisk astma. Platina salter er kjent for å gi slike plager, og det gjelder også for aluminiumsverk.

Sykehus og pleie
Antibiotika og noen andre medisinersom kommer i luft og støv  er ganske vanlige årsaker til allergiutvikling, og tiltak mot slik forurensning av miljøet med  medisiner er nødvendig og god praksis de fleste steder.

Se ykesastma >