Samspillsvikt (non-compliance) ved astma

Dette er en meget hyppig årsak til at pasienten har mer og verre astma enn nødvendig. Undermedisinering og medisineringsfeil er viktige komponenter når samspillet svikter mellom lege og pasient. Mange undersøkelser viser at dette er et betydelig problem.

Samspillsvikt («non-compliance» hos pasienten) er imidlertid enda hyppigere når det gjelder andre behandlingstiltak enn de medisintekniske.

Vanligst er at pasienten ikke gjennomfører legens råd om å slutte å røyke selv og å beskytte barnepasientene mot andres tobakksrøyk. For mange er det nikotinavhengighet og/eller den sosiale avhengigheten av røyking som er den viktigste årsaken, men det kan også være at informasjon og råd ikke har gått inn.

Tilsvarende samspillsvikt er også hyppig når det er tilrådet gjennomføring av sanering i pasientens bolig. Særlig mange fortsetter å ha dyr inne selv om de selv eller andre i kjernefamilien har fått påvist allergi mot dette og andre dyr. Her er det ofte «avhengigheten», dvs kjærligheten til dyret som er årsaken, men også i slike tilfeller kan det være at informasjon og rådgivning ikke har vært motiverende. Dette kan dreie seg om svikt i kommunikasjon mellom pasient og lege.

Slik kan det være ved all samspillsvikt, men når det gjelder noen saneringstiltak, kan det være at det er praktiske forhold og svært ofte økonomiske problemer som er til hinder for gjennomføringen.