Speleoterapi. Astmabehandling i gruver og grotter

I en del land i Øst-Europa har man i mange år behandlet barn og voksne med lungesykdom, revmatiske sykdommer m.v. med daglige opphold i grotter, dryppstenshuler eller nedlagte gruver. Det kalles speleoterapi. Behandlingen er gjerne i tilslutning til et sykehus eller kursted.

Det hevdes at den spesielle luften inne i fjellet med høy fuktighet, mineraler (?) er gunstig for flere sykdommer. I noen gruver er det også påvist radioaktivitet som behandlerne sier er gunstig.

Pasientene får spesielle klær (for det kan være kaldt og fuktig) og beskyttelseshjelm. De skal så hvile på senger inne i fjellet  en eller flere timer. Etterpå fortsetter tiltak i kurstedet eller sykehuset. Slike kuropphold er gjerne på 3-4 uker. 

Det er svakt vitenskapelig grunnlag for speleoterapi, men mange pasienter mener de er blitt bedre av det. Det er intet som tyder på at dette har noen fordeler fremfor mer moderne tilbud.

Litteratur:
Beamon S m.f. (2000): Speleotherapy for astma. Cochrane  Database Syst Rev 200;2