Svømming i klorbasseng likevel uten risiko for astma?

Er det egentlig noen grunn til å frita (fradømme) barn svømmeundervisning pga. astma eller  allergi?

Som lærer med ansvar for å lære barn å svømme, har jeg måttet la mange barn fritas for denne undervisningen når de har attest fra lege og foreldre at de ikke tåler klorvann på grunn av allergier og astma.. Nå er jeg gjort oppmerksom på en forskningsartikkel (abstract) fra Spania (Font-Ribera og medarbeidere) som viser at det likevel ikke er noen risiko for å få astma for barn ved å svømme i klorerte svømme basseng. Snarere tvert imot! Jeg sitererer: "Swimming pool attendance in Spanish children was associated with slightly less upper and lower respiratory tract symptoms and with more eczema".

Kan jeg ignorere slike attester med henvisning til denne publikasjonen (bortsett fra for barn med eksem)? I alle fall når vi bruker utendørs basseng?

 

SVAR:

Nei, det kan du ikke!

Den publikasjonen, som du har sett en kort oppsummering (abstract ) av, tillater ikke en slik konklusjon. Hvis du leser hele artikkelen om dette, vil du se at forfatterne selv innrømmer og kommenterer at undersøkelsen kan ha flere svakheter, blant annet at utvalget av barn (selv om det omfattet spørreundersøkelse om over 3000 barn i alderen 9 -12 år som brukte svømmebasseng regelmessig), ikke kunne utelate at det var et ukjent antall barn som ble holdt unna slike bassenger på grunn av astma, astmarisiko eller annen sykdom.

Det er mange undersøkelser som viser at astma ofte forverres av klorkonsentrasjonen i luften over bassengvannet både innendørs og utendørs (Nickmilder, Voisin, Sardella 2009).

Det er også vist at hyppig bruk av klorerte bassenger kan bidra til å utvikle ny astma hos barn og voksne med arvelig disposisjon for allergi eller astma. Det gjelder også babysvømming i følge en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet 

Astma er også blitt en yrkessykdom blant konkurransesvømmere.

Tissing i basseng forverrer
Det er også vist at klor i bassenget reagerer med nitrogenholdige forurensninger der. Slike forurensninger er vanlige pga urin , for "alle" tisser i bassenget  slik at det dannes det sterkt irriterende stoffet trikloramin (Schmalz C, Frimmel FH, Zwiener C  2011).

Det kan også komme fra svette og hudrester. Trikloramin kan bidra til utvikling av astma,

Dette er omtalt i VG

Sist oppdatert 24.mai 2011- KjellAas©

RED.ANM: I Allergi i Praksis nr. 3 - 2014 kan du lese mer om hvorfor klorholdige forbindelser i svømmehaller kan utgjøre en mulig helserisiko.
Hart K. Klorholdige forbindelser i svømmehaller og mulig helserisiko. Allergi i Praksis 2014; 3: 40 – 7, pdf >  

 

Øvrig litteratur:
Font-Ribera L, Kogevinas M, Zock JP, Nieuwenhuijsen MJ, Heederik D, Villanueva CM (2009): Swimming pool attendance and risk of asthma and allergic symptoms in children. Eur Respir J. 34:1304-10.

Nickmilder BA,Voisin C, Sardella A (2009): Impact of chlorinated swimming pool attendance on the respiratory health of adolescents. Pediatrics. 124:1110-8

Nystad W, Håberg SE, London S, Nafstad P, Magnus P (2008): Baby swimming and respiratory health. Acta Paediatric. 97: 657- 62.

Schmalz C, Frimmel FH, Zwiener C (2011): Trichloramine in swimming pools--formation and mass transfer.Water Res.45: 2681 - 90.