Undermedisinering ved astma

Mange mennesker er redde for å ta for mye medisiner, særlig når de har hørt om mer eller mindre skumle bivirkninger av de legemidlene de bruker. Det kan føre til undermedisinering. Dette gjelder også mange med astma.

Særlig er undermedisinering med inhalert kortisonmedisin eller unnlatelse å bruke kortisontabletter i nødssituasjoner vanlig.

Svært ofte dreier det seg om misforståelser som kan oppklares og rettes på. Et viktig bidrag til å unngå undermedisinering er skriftlig behandlingsplan som beskriver tydelig forskjellige stadier av sykdommen og hvilken behandling som passer for hvert stadium.

Feil bruk av medisiner og feilaktig inhalasjonsteknikk eller dårlig vedlikehold av hjelpemidler for astma er også vanlig.