Vedlikeholdsbehandling av astma hos barn

Alle med astma bør fra første anfall av legen få en individuelt tilrettelagt behandlingsplan om hva som skal gjennomføres ved akutt forverring av astma og evt vedlikeholdsbehandling med resept på de aktuelle medisiner.  Det bør tilstrebes tidligst mulig overgang til inhalasjonsmedisiner etter tålmodig, langsom og vennlig innøving.

Hovedprinsippet for vedlikeholdsbehandlinger

1.      Astmaåpner (adrenerg/beta-2-adrenerg) helst som inhalasjon

2.      Astmabeskytter (kortisonpreparat) helst som inhalasjon, evt.       

3.      Nødhjelpsmedisin (prednisolontabletter )                            

Legen gir foreldrene en behandlingsplan der valg av medisiner og doser er tilpasset barnets alder, vekt og samarbeidsevne og typen og utviklingstendesn av barnets astma. Etter hvert som barnet vokser og sykdommen kanskje endrer preg, må slike behandlingsskjema fornyes.

I den tidligste aldersperioden kan det være at barnet utstyres med et forstøverapparat (se dette) for inhalasjon av medisiner. Etter hvert kan dette apparatet byttes ut med vanlige inhalasjonsapparater forsynt med kammer (spacer). Tilvenning til utstyret kan kreve tid og tålmodighet.  Problemer i dette bør tas opp med lege eller sykepleier som er vant til slikt.

Gode råd:

  • Bli fortrolig med og helt sikker på forskjellen mellom åpnermedisin (symptombehandling) og forebyggende medisin (astmabeskyttere)!
  • Bli helt sikker på når og hvordan disse medisinene skal brukes!

Behandlingsplan for barn med astma

Medikamentnavn Vanlig dosering Medikamentnavn Vanlig dosering

A/ Astmaåpner (langtids beta-2-.adrenerg)

Navn:

 

1 enkel innpust morgen og aften

 

 
 1 tablett

morgen og aften B/  Astmaåpner (korttids beta-2-.adrenerg)

B/  Astmaåpner (korttids beta-2-.adrenerg)

Navn:

 

 

1- 2 innpust hvis litt tett og evt før anstrengelse og før E

 

 

E/Astmabeskytter nr 3 (kromoglikat)

Navn:  

 

 

 1 innpust før  fysisk anstrengelse (etter B)

 

 

 

C/  Astmabeskytter nr 1 (Kortisoninhalator)

Navn:

 

 

Styrke xxx og yyy

1 enkel innpust  av xxx morgen og aften

F/Nødhjelp (Kortisontabletter)

Navn:

 

5 mg tabl for nødhjelp

 

 


Sone PEF Symptomer Behandling

1. OK
Grønn
 

Mer enn 130
(80 %)

                    
Vanlig god form, sover godt,  leker uten besvær.


 

 

Vanlig behandling

 

 

 

 

2. Usikker. Ikke bra nok. Gul

              

Mer enn 100 (60-80%)

 

 

 

Nattlige symptomer, hoste, forkjølelse.  Blir fort tett av små anstrengelser. Økt behov for og forbruk av astmaåpner.

 

 

Øk dosene av
A)    ta dobbel dose morgen og aften, og bruk B) dobbeldose ved behov ihver 3.-4. time.
C)   ta dobbel dose styrke xxx morgen og aften til du er tilbake i grønn sone, fortsett så med dette i like mange dager som det tok å komme tilbake til grønn sone.

3. Dårlig Rød

 

 

 


Mellom 65 og 100
(40 – 60 %)

 

 

 

Se beskrivelsen av ALVORLIG ASTMA hos barn

 

 

 

 

Fortsett med A) dobbeldose, og bruk B) dobbeldose ved behov i hver 3.-4. time.
Bruk C) styrke yyy med dobbel innpust morgen og aften. Start med F (Nødhjelp)  30mg  morgen, 20 mg aften. Kontakt alltid lege samme dag hvis du kommer i rød sone.


Hvis barnet blir dårligere enn rød sone kan det ikke behandles uten legetiløsyn.  Kontakt lege umiddelbart!

Denne beskrivelsen er modifisert etter ”Nasjonal plan for astmaskoler: Skipper på egen skute" - informasjonshefte til astmatikere med vekt på egenkontroll.