Vedlikeholdsbehandling av astma hos voksne

Alle med astma bør fra første anfall av legen få en individuelt tilrettelagt behandlingsplan om hva som skal gjennomføres ved akutt forverring av astma og evt vedlikeholdsbehandling med resept på de aktuelle medisiner. 

Det bør tilstrebes tidligst mulig overgang til inhalasjonsmedisiner etter tålmodig, langsom og vennlig innøving.

Hovedprinsippet for vedlikeholdsbehandling er:

1. Astmaåpner (adrenerg/beta-2-adrenerg) helst som inhalasjon

2. Astmabeskytter (kortisonpreparat) helst som inhalasjon, ev.       

3. Nødhjelpsmedisin (prednisolontabletter)                            

Legen gir en behandlingsplan der valg av medisiner og doser er tilpasset type og utviklingstendens av pasientens astma.

Gode råd:

  • Bli fortrolig med og helt sikker på forskjellen mellom åpnermedisin (symptombehandling) og forebyggende medisin (astmabeskyttere)!
  • Bli helt sikker på når og hvordan disse medisinene skal brukes!

 Eksempel på behandlingsplan i henhold til tilstanden (og PEF)

Sone PEF Symptomer Behandling
1. OK
Grønn


Over 80 %


Vanlig god form, sover godt, evt begynnende tetthetsfølelse

 

Vanlig behandling

 

2. Usikker. Ikke bra nok. Gul

 

 

 

 

 

Mellom 60-80 % 

 

 

 

 

 

Nattlige symptomer, hoste, forkjølelse.
Økt behov for og forbruk av astmaåpner.
Døgnvariasjoni PEF er mer enn 20 %

 

 

 

Øk dosene av
A)    ta dobbel dose morgen og aften, og brukB) dobbeldose ved behov ihver 3.-4. time.
C)   ta dobbel dose styrke xxx morgen og aften til du er tilbake i grønn sone, fortsett så med dette i like mange dager som det tok å komme tilbake til grønn sone.

3. Dårlig Rød

 

 

 

 

 

Mellom 40-60%

 

 

 

 

 

Anpusten ved normal aktivitet og i ro. Virkningen av astmaåpner nr 1 og 2 er mindre enn 2 timer.
(se beskrivelsen av ALVORLIG ASTMA)

 

 

Fortsett med A) dobbeldose, og bruk B) dobbeldose ved behov ihver 3.-4. time.
Bruk C) styrke yyy med dobbel innpust morgen og aften. Start med F (Nødhjelp)  30mg  morgen, 20 mg aften. Kontakt alltid lege samme dag hvis du kommer i rød sone.

Kommer du i rød sone og blir dårligere kan du ikke behandle deg selv videre. Kontakt lege! Øyeblikkelig hjelp!

Se behandlingsplan >