Voksentoppen universitetsklinikk er en saga blott

Voksentoppen universitetsklinikk var et avansert spesialsykehus for barn og unge med  alvorlige  og/eller vanskelige former for allergi, astma og andre lungesykdommer, eksem, fødemiddelintoleranser, andre allergier/ intoleranser.

Sykehuset tok særlig sikte på diagnose, behandling og habilitering  av barn og unge hvor sykdommen er vanskelig å mestre eller der den griper  sterkt inn i pasientens og familiens livssituasjon.

Voksentoppen med Tryvannstårnet i bakgrunnen.
Foto: Voksentoppen©

Sykehuset hadde  20 senger (redusert til 16) og mottok pasienter i alderen 0 - 16 (18) år. Foreldre til barn under 12 år ble innlagt i avdelingen sammen med barnet. Voksentoppen hadde også en egen liten famileavdeling med to enheter hvor begge foreldre og evt søsken også kunne innlegges ved behov. Gjennomsnittlig liggetid var 10 døgn.

Voksentoppen hadde 5 spesielt kvalifiserte leger, spesialtrente sykepleiere og hjelpepleiere, laboratoriepersonal, fysioterapeuter, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, diettkjøkkenpersonale,  småbarnspedagoger i egen barnehage m.v. På området ligger Voksentoppen skole med en lærerstab med spesialkompetanse og egen allergologisk trenet skolesykepleier. På skolen gikk Voksentoppens innlagte pasienter i skolealder og en større gruppe eksterne elever fra Oslo-området. Skolen dekket hele grunnskoletrinnet. Den fungerer fortsatt uten sykehustilknytningen. Sykehuset var preget av et tett tverrfaglig samarbeid med et helhetssyn på pasienten og pasientens familier

I hele den første avdelingsoverlegens (Kjell Aa) funksjonstid fra 1971 og oppretteholdt helt frem til juni 2005 har sykehuset holdt åpen rådgivningstelefon som Aas betjente med fast telefontid for rådgivning om overfølsomhetssykdommer, miljø og helse til publikum i alle aldre såvel som til fagfolk. Sykehuset hadde dessverre ikke ressurser til å opprettholde  slik tjeneste.

Voksentoppens opprinnelige bygninger ligger på toppen av Voksenkollen nær Oslo, men sykehuset står tomt og forlatt. 

Sykehuset var og er faglig og administrativt en seksjon av Rikshospitalets barneavdeling og brukte alle Rikshospitalets tilbud etter behov. Det var også administrativt knyttet til Geilomo barnesykehus. Voksentoppen hadde også det overordnede faglige ansvar for Behandlingsreiser for barn med astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem til Gran Canari.

Rikshospitalers ledelse har imidlertid  stengt sykehuset og flyttet en liten del av funksjonen ned til Barneklinikken.

Den lille seksjonen på Barneklinikken har beholdt navnet Voksentoppen, noe som både er uberettiget og merkelig for en seksjon for barn lokalisert til Gaustad.

Adressen dit er
Barnemedisinsk avdeling
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

(Sist oppdatert 21. desember 2011, Kjell Aas©)