Xolair i behandlingen av astma?

Hei! Jeg har alvorlig astma, med stadige alvorlige anfall, tross tung medisinering. Lurer derfor på om medisinen Xolair ikke er aktuell å forsøke i det hele tatt, selv om IgE-verdiene er (for) lave? Tar jo antihistaminer, selv om ikke tester her slått ut positivt på mange år.

SVAR:

Med ujevne mellomrom innføres det nye medisiner eller dukker opp nye behandlingsmetoder mot astma og KOLS. Det er lett å forstå at mennesker med alvorlig astma eller KOLS som sliter med sykdommen tross den medisinen de bruker, håper at det nye kan hjelpe dem bedre. Da kommer det gjerne mange henvendelser til denne nettsiden om dette. Denne gangen gjelder det altså Xolair (Omalizumab).

NB! Ingen nettsider, og heller ikke denne kan erstatte undersøkelse/samtale hos legen, så mitt svar gjelder som generell informasjon.

Om forverringer ved astma og Xolair-behandling

A
1/ Alvorlig astma hos voksne skyldes vanligvis ikke bare allergi. Hovedskylden ligger hos svært mange i hyperreaktivitet som kan opptre i forbindelse med allergier, men som også finnes hos mange uten at allergier har noen betydning.  Det er en følge av en viktig årsaksmekanisme ved astma, nemlig inflammasjon (betennelseslignende tilstand). 

2/ Når allergier har betydning, slår allergitest vanligvis ut både i hudtest og i analyser av IgE og IgE-antistoffer i blodprøve.

3/ Ved lav IgE sammen med sykehistorie som ikke peker ut noen mistenkelig allergi, viser det seg ofte (men ikke alltid, se pkt 4) at en ikke finner noe betydningsfull allergi.

4/ Når det er flere allergier eller en betydningsfull allergi med positivt utslag i blodprøve, kan også totalkonsentrasjonen av IgE i blodet være høy når prøven tas på gunstig tidspunkt., men den kan også være lav til tross for sikker klinisk allergi.

5/ Ut fra opplysningene dine er det umulig å vite om allergi betyr noe eller ikke. 

B
1/ Xolair (Omalizumab) er et anti-IgE og virker bare mot IgE-avhengige (atopiske) allergier.

2/ Ved astma kan en oppnå bedring når allergi har avgjørende betydning for sykdommen. Det kan ta litt lang tid før virkningen viser seg.

C
Konklusjon: Du må spørre legen din ut fra det du selv og legen vet om allergi i forhold til din astma.

Viktig å vite noe om ved astma:

om Hyperreaktivitet

om Irritanter   

om Årsaker til forverring av astma

om atopisk IgE-avhengig allergi 

Hvorfor forverring?
Denne gangen er årsaksforholdene kanskje usikre.

Det illustrerer hvor viktig det er for alle med astma å vite hva de blir verre av og gi så nøyaktige opplysninger om det som mulig til fastlegen (og sine nærmeste).

Etter analyse av årsakene, kan det bli lettere å mestre sykdommen.    

(Sist oppdatert 28. januar 2008)