Behandling av allergier og annen overfølsomhet

Ta ondet ved roten

Behandlingen av all overfølsomhet går først og fremst å prøve å ta ondet ved roten, og det betyr å gjøre så godt en kan for å unngå det en er overfølsom for. Det er mange medisiner som hjelper godt, men ingen av dem tar ondet ved roten. Heller ikke allergivaksinering (hyposensibilisering)slik det tilbys i dag, tar ondet ved roten for den som er allergisk - selv ikke for de aller heldigste. I fremtiden vil det komme mer effektive behandlingsmåter, men intet overgår det å unngå kontakt med årsakene til plagene, dvs det vi kaller sanering.

Allergen- og irritantsanering

Første betingelse for allergensanering er at en vet hva en reaqgerer på, bortsett fra forebyggende tiltak. Med kjennskap til allergenkildene og hvor de kan dukke opp, kan en gjennomføre en del rasjonelle tiltak. Aller viktigst er tiltakene i eget hjem. Vanligvis er sanering av allergener fra dyr og husstøvmidd særlig viktig.

Dessverre beror mulighetene svært ofte og mye på andre mennesker og andre miljøer enn dem en kan påvirke. 

For personer med hyperreaktive luftveier er det viktig å unngå irritanter.

Stikkordene for dette er ”godt inneklima” og ”godt innemiljø”, les om dette i kunnskapsbanken om miljø og helse: inneklima.com

Anti-allergiske medisiner

Anti-allergisk medikasjon er først og fremst bruk av medisiner som hindrer/demper selve allergireaksjonen med forebyggende bruk. Annen bruk av medisiner er rettet mot selve symptomene. De blir omtalt for hver sykdom.

Til de anti-allergiske medikamentene hører først og fremst antihistaminer, dernest kromoglykater og leukotrienantagonister.

Allergivaksinering (hyposensibilisering)

Allergivaksinering brukes nå relativt lite bortsett fra for noen med uttalt pollenallergi og ved alvorlige reaksjoner på bistikk og vepsestikk.