Inneklima og sykdommer

Mange tilfeller av allergi og annen overfølsomhet dreier seg om ulike grader av MILJØHEMMING, som er den aller hyppigste form for funksjonshemming. Miljøforhold ute og særlig inne kan imidlertid også bety mye for andre plager og sykdommer. Fordi vi oppholder oss aller mest inne, er det innemiljøer og vårt eget inneklima som betyr aller mest for dette.

 

 

Her er en oversikt over de vanligste følgene av dårlig inneklima, men bemerk at dette ofte kan ha andre årsaker:

Mer og verre allergi og hyperreaktivitet

 

Mer og verre astma og neseplager

Overfølsomhet

Mer og verre eksem

 

Pustevansker

 

   

Nedsatt motstandskraft mot infeksjoner og stress

 

Flere og verre "forkjølelser"

Infeksjoner

Flere komplikasjoner (bihulebetennelse, ørebetennelser, bronkitt)

 

 

 

Tørr hud, tørre slimhinner, tørste

 

Irritasjon i øyne, nese, svelg

Irritasjon av hud og slimhinner

Tørrhoste

 

Heshet

 

 

 

Hodepine / tung i hodet

 

Ekstrem tretthet

Hodepine, uvel

Slapphet / uvel-følelse

 

 

 

Dårligere arbeidslyst

 

Nedsatt konsentrasjon

 

Dårligere hukommelse

Nedsatt funksjon

Tregere tanke

 

Dårligere læring

 

Flere feil og uhell

 

 

 

Mer uro

Irritabilitet, uro, mistrivsel

Mer irritabilitet                                                   

 

Mer aggresjon

 

  

I tillegg til dette kommer lungekreft ved langvarig eksponering for høye konsentrasjoner av radon og/eller tobakksrøyk og ved å puste inn asbeststøv 

OBS! Det kan være mange forskjellige årsaksforhold, og årsaksdiagnosen er ofte meget vanskelig (eller umulig) for individer enkeltvis. Sammenhengene mellom innemiljø og helse er vist ved undersøkelser av større grupper i samme innemiljø