Ny sprøyte mot allergier?

Hei!

Jeg (mann, 43 år) har fått gode råd fra deg før, så nå prøver jeg igjen. 

Jeg har en veldig plagsom astma tross medisiner der legen min mener at hun ikke kan gi meg høyere doser. Jeg er allergisk mot gresspollen og muggsopper, så jeg har det gående året rundt med astma (og høysnue om sommeren).  Jeg har fått vaksine mot pollen, men har sluttet med det etter mange år for noen ganger fikk jeg altfor kraftige reaksjoner og vaksinen det hjalp bare litt på høysnuen. 

Legen min tror ikke det har noen hensikt å prøve vaksine mot muggsoppallergien, men har nevnt et nytt og annerledes preparat (Xolair) som sprøytes inn mot allergier. Hun har selv ingen erfaring med akkurat det, sier hun (men virker forståelsesfull og dyktig!)

Kjenner du til et slikt preparat – og kan det være noe for meg?

SVAR:

(9. mars 2007)

Det dreier seg  om et nytt preparat som heter Xolair (Novartis)®. Det er et anti-IgE. IgE er den gruppen av antistoffer i kroppen som er ansvarlig for at allergener utenfra kan utløse mer eller mindre kraftige atopiske reaksjoner.

Når muggsoppallergi er en viktig årsak til astma, blir astmasykdommen ofte alvorlig, men det er lite  å oppnå med muggsoppvaksinering (hyposensibilisering). Dakan man i noen tilfeller vurdere bruk av Xolair®.

Det brukes bare i helt spesielle tilfeller og etter grundige undesøkelser. Du kan lese om preparatet på Felleskatalogens nettside. Der vil du se at det er fremstilt med  avansert immunologisk genmanipulering (”Rekombinant DNA-derivert humanisert monoklonalt antistoff”)  som fanger opp (”binder selektivt”) IgE hos mennesker. Da får ikke IgE-antistoffer reagere med sine allergener (for eksempel allergener fra gresspollen og muggsopper).

Det er mange årsaker til forverring av astma, og slik behandling er meningsfylt bare når allergi er en av de aller viktigste årsakene til forverring. Da finner man gjerne relativt høye konsentrasjoner av IgE og IgE-antistoffet i pasientens serum i den aktuelle perioden for vedkommende allergen. (Startdosen bestemmes i henhold til den konsentrasjonen).

Det er imidlertid strenge forutsetninger (indikasjoner) for å bruke Xolair® og bør kun vurderes hos pasienter med påvist IgE-mediert astma.

Uten nøyere viten om deg og din sykdom er det vanskelig for meg å vurdere om dette preparatet er noe for deg. Noe som gjør meg betenkt, er at du har reagert kraftig på gresspollenvaksine. Det vil jo være avhengig av dosen som ble brukt i forhold til din tålegrense, men opplysningen kan tyde på at du under uheldige omstendigheter kan reagere med allergisk sjokk (anafylaksi). I Felleskatalogens omtale av Xolair angis det at slike reaksjoner er sjeldne (færre enn 1:1000), men i USA der preparatet har vært brukt hos mange flere enn i Norden, er det blitt advart mot anafylaks. 

Selv om legen din tydeligvis er dyktig, bør nok dette avgjøres av en lungelege som kan følge deg nøye og som bør starte behandlingen  hvis det er aktuelt. Preparatet er veldig dyrt, så legen bør undersøke /søke om trygdekontoret gir refusjon.

(Sist oppdatert 9. mars 2007)