Råd fra uvitende

Uvitende "forstå-seg-på-ere".

Er det noe som virkelig kan plage og skade mennesker med vanskelige sykdommer, så er det mange av  de rådene som kommer fra kunnskapssvake amatørpsykologer og amatørhelbredere. Aller verst er ofte de uvitende "forstå-seg-på-ere" som sprer sine udokumenterte og dårlige råd i aviser og ukeblad. Det hender også at aviser og ukeblad kommer med utsagn og råd fra leger og helseskribenter som mangler de nødvendige kunnskapene på det aktuelle området.

Dessverre er det noen mennesker som prøver ut slike råd fordi de "vil prøve alt" for å bli bedre. Det er ikke bare det at det som anbefales slik er uvirksomt og gir nye skuffelser; mye gir også et vanskeligere liv og dårligere livskvalitet. Det kan gå riktig galt hvis de nye tiltakene fører til at noen kutter ut viktige medisiner og dokumenterte behandlingstiltak.

Sånt dukker så ofte opp om astma, allergier  og andre sykdommer som skyldes overfølsomhet, at det er umulig å referere alle. Det er forstemmende, men det er fortsatt mye uvitenhet både hos leg og lærd om disse folkesykdommene!

Her må alle anmodes om å være på vakt og være skeptiske overfor behandlingsråd som ikke kommer fra kvalifiserte personer. Spør legen om hva han eller hun mener.
Du kan også kontakte NAAFs rådgivningstjeneste. 

Se også Media, myter og halve sannheter

(Sist oppdatert 16. oktober 2005)