Sykdomsoversikt

Overfølsomhet og allergiske reaksjoner kan forekomme i de fleste organer og vev, og særlig allergi kan imitere en rekke sykdommer av annen årsak.

De vanligste sykdommer og symptomer ved allergi og annen overømfintlighet

 • Eksem (atopisk eksem, kontaktallergisk eksem)
 • Elveblest og dype hevelser (elveblest og angiødem)
 • Diverse hudutslett (spesielt ved allergi mot medisiner)
 • Kløe i hud og slimhinner
 • Høysnue (pollenallergi med sesongpreget allergisk snue (rhinitt))
 • Annen allergisk snue
 • Kronisk eller hyppig snue (allergisk eller ikke allergisk (vasomotorisk) rhinitt)
 • Astma
 • Kronisk eller periodisk hoste
 • Kronisk eller tilbakevendende diaré, kolikk (matallergi/matintoleranse)
 • Allergisk sjokk (anafylaksi)
 • Diverse tilleggsplager (les om det).

I tillegg kan det opptre en del mer sjeldne allergier, bl.a.:

 • Serumsyke 
 • Allergisk alveolitt 

Ulike og til dels ukjente former for overømfintlighet rapporteres også meget hyppig i forbindelse med dårlig inneklima. Det kalles ofte "inneklimasyke", men bedre er det å kalle det "inneklimabetingede symptomer", siden det ikke dreier seg om en godkjent diagnose.

 Dette omtales ikke her. Interesserte kan finne det meste av interesse om dette i kunnskapsbanken Inneklima.com på internet.