Sykehuseksperter blant barn

Barneombudets "Sykehusekspertene"

Barn med kroniske sykdommer som astma hører til den gruppen av barn som er mest på sykehus. Slike barn samler mye erfaring om å være pasient på sykehus og kan ha tanker om hvordan sykehuset kan bli bedre for dem. Barneombudet kaller dem sykehusekspertene og har lagd en rapport og kort med "Sykehusekspertenes 10 bud".