Sykehuseksperter blant barn

Barneombudets "Sykehusekspertene

Barn med kroniske sykdommer som astma hører til den gruppen av barn som er mest på sykehus. Slike barn samler mye erfaring om å være pasient på sykehus og kan ha tanker om hvordan sykehuset kan bli bedre for dem. Barneombudet kaller dem sykehusekspertene og har lagd en brosjyre med det navnet.