Tilleggsplager

I tilslutning til sykdommer på grunn av overømfintlighet opptrer det ofte en del plager som ikke kan observeres av andre (subjektive plager). Kløe i hud og slimhinner er det mest typiske subjektive ledsagerfenomen for allergi, men pasientene klager ofte også over andre plager.

De vanligste tilleggsplager ved overfølsomhet

 • Kløe
 • Tørr hud
 • Tørre slimhinner
 • Irriterte slimhinner
 • Hodepine / tung i hodet
 • Slapphet / ekstrem tretthet
 • Uvelfølelse og kvalme
 • Magesmerter/kolik  
 • Uro og rastløshet
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Problemfloke

 

Som kjent er dette plager som kan ha helt andre og meget forskjellige årsaker.

Det reises ofte spørsmål om slike plager kan være eneste symptom på overfølsomhetsreaksjoner uten at det finnes objektive tegn. Det er lite sannsynlig for allergi og hyperreaktivitet, men kan sannsynligvis forekomme ved spesifikk kjemisk overfølsomhet. Slike subjektive plager er dominerende ved såkalt ”inneklimasyke” (inneklimabetingede symptomer).

Det er utvilsomt at noen slike plager, særlig tretthet, hodepine og tung i hodet og rastløshet, kan skyldes bivirkninger av noen av de medisiner som brukes mot allergi (antihistaminer) eller mot sykdommer som astma og rhinitt.