Behandlingsreiser for barn med kronike lungesykdommer og/eller atopisk eksem

Det norske klima høst, vinter og vår virker meget uheldig på mange med astma, kroniske lungesykdommer og/ eller atopisk eksem. En god og solrik sommer kan virke meget gunstig (bortsett fra pollensesongen ved pollenallergi).

Mange har opplevd at noen ukers opphold i solrikt klima hjelper godt på lungesykdommen og at sol og bading i salt sjøvann har god effekt for eksempasienter. Det gir mindre behov for medisiner, bedre muligheter for samkvem med andre og for fysisk aktivitet med bedre kondisjon i tillegg til trivsel og psykososiale goder. Dårlige og utslitte pasienter og forelde henter opp igjen krefter og pågangsmot.

Dette er grunnlaget for at stortinget har besluttet at det skal gjennomføres behandlingsreiser til syden. Dette ble besluttet etter at noen prøveprosjekt gjennomført av Voksentoppen og Kjell Aas Fondet i samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund, dokumenterte meget gode medisinske og psykososiale gevinster for barn og pårørende.

Behandlingsreiser gjennomføres også for andre pasientkategorier, og dette administreres gjennom en egen avdeling ved OUS Rikshospitalet, se hjemmesiden. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om hvilke grupper barn og unge som kan søke om opphold.

Behandlingsstedet

Behandlingsreiser for barn med astma, kroniske lungesykdommer, atopisk eksem gjennomføres nå til Valle Marina på Gran Canari som har et særlig stabilt høytrykksklima, og nær Den norske skole med barnehagetilbud.      

Målsetningen er

  • bedre kontroll over sykdommen og symptomene med mest mulig frihet for plager i noen uker.
  • opplæring og veiledning til bedre forståelse, kunnskap om og riktig egenbehandling med hjelp til selvhjelp for barn og foreldre
  • fysisk og sosial aktivering
  • bedre mestring og bedre livskvalitet