Klima og vær for eksem

Klimaet i Norge er barskt. Hos oss kan klima- og værforhold gi meget vanskelige betingelser. De som ikke kan flykte til et varmt sted må finne praktiske løsningener for å gi kropp og sinn et løft.

Temperatur og værforhold gjennom hele året er slik at du kan være mye ute og har det komfortabelt og trives inne uten å bruke for mye og tette klær og hus.

Da må du langt vekk fra Norge, for eksempel til deler av Kanariøyene. Dit drar de norske Behandlingsreiser for barn med astma og eksem , og også pasienter med psoriasis og revmatiske sykdommer - og opplever klar bedring.

Der er det lett og rimelig slippe inn den rene og varme uteluften; lett å skape sunne inneklima bare man tenker seg om og bruker kunnskap. I tillegg skinner solen, og rent havvann lokker til bad hele året - helt gratis. Begge deler styrker hud, kropp og sinn.

 

(Ill.: K.Aas)

Her hjemme er det annerledes. Klimaet i Norge er barskt. Hos oss kan klima- og værforhold gi meget vanskelige betingelser - og aller mest nordvest og nord i landet. Været kan være ubarmhjertig og tvinger oss til å holde oss inne det meste av tiden. Vi må bruke ekstra mye omtanke og all tilgjengelig kunnskap for å få til et sunt og trivelig innemiljø. Samtidig er det fort gjort å bygge inn usunne forhold i vanlige norske bygg. Det kan være fristende å rømme til Kanariøyene, og mange gjør det i korte perioder for å gi kropp og sinn et løft.

Vi som ikke kan flykte til Kanariøyene mesteparten av året, må finne andre løsninger. De praktiske løsningene bygger på kunnskap om sammenhenger mellom innemiljø og helse, kombinert med vilje, besluttsomhet og aktive tiltak - og godt håndverk.

Vinterhalvåret - eller for noen: vintertrekvartåret - kan være særlig hardt å komme gjennom for mange. Lange og mørke netter og lite eller intet dagslys, snø og is ute som hindrer friluftsliv og mosjon for alle som ikke er spesielt føre eller sportslige.

Da holder vi oss inne, de fleste av oss. Da utsetter vi oss også for ekstra påkjenninger fra et dårlig innemiljø. Svært mange i Norge har faktisk et usunt innemiljø. Undersøkelser som er gjennomført i dette landet viser at over 50% av boliger, barnehager og skoler har forhold i innemiljøet som ikke er akseptable i forhold til hva legene vet om dette, og i forhold til helsemyndighetenes retningslinjer.

Dette gjelder også mange yrkesbygg, men her har vi ingen systematiske undersøkelser som forteller oss hvor stort dette problemet er. Et dårlig innemiljø kan føre til, forverre eller bidra mer eller mindre til mange plager og sykdommer. Et hardt klima utenfor stueveggen kan også skade mange. Da er det viktig å ha et godt inneklima hjemme.

(Ill.: corell)

Dårlig kondisjon og førlighet

Harde klimaforhold og "dårlig vær" hindrer de fleste av oss i å ferdes ute. Det blir til at vi holder oss mer inne enn vi burde. Da får vi mindre mosjon enn vi har behov for og lyst på.

Noen opprettholder kondisjon og førlighet med innendørs trening. Det er flott, men kommer ikke i nærheten av mosjon ute i fri natur og frisk luft.

Eldre mennesker og mennesker med bevegelseshemning lider mest av mangel på mosjon, samtidig som slik mangel på mosjon og frisk luft ofte fører deg inn i en slags ond sirkel med raskere forfall.

For ikke å snakke om alle lårhalsbrudd hos eldre og andre skader som oppstår ved fall på holkete trapper og islagte veier! Fall på glatte vinterveier/ gater fører til brå endring av førlighet og livskvalitet hos et stort antall eldre mennesker i Norge. Vinter og vanskelige værforhold er også til hinder for en brukbar rekonvalesens og opptrening.

Luftveis- og lungesykdommer

Vintervær, kald luft, tåke og vind er noe som de aller fleste med astma og astmalike sykdommer kvier seg for. De vet at det forverrer plagene så de holder seg inne - selv om inneklimaet heller ikke er av de beste. Svært mange blir dårligere i vinterhalvåret ("trekvart-året"). Da er det også sesong i Norge for flere forkjølelser og andre luftveisinfeksjoner som forverrer situasjonen.

Dette er bakgrunnen for at det arrangeres offentlige behandlingsreiser til Gran Canaria for barn og unge med astma eller andre kroniske lungesykdommer. Det dreier seg om et 4 ukers opphold (med meget gode resultater). Under oppholdet i syden kan de aller fleste klare seg med betydelig mindre medisiner enn hjemme i Norge. Dessverre er det bare en brøkdel av de som egentlig trenger det, som får komme på slike behandlingsreiser. Astma og astmalike sykdommer i forskjellige alvorlighetsgrader finnes hos ca 10% av befolkningen.

Mange voksne med slike sykdommer reiser på egen hånd fordi de har funnet ut at klimaet i syden virker gunstig på lungene samtidig som hele kroppen har det bedre.

Det er også mange med vanskelig høysnue som "flykter" til syden i den verste pollensesongen. I sydlige land er floraen frodig med mange vakre blomster og blomstrende busker og trær, men det finnes ikke bjørk og or og hassel. Det er disse rakletrærne sammen med timotei og annet gress og ugresset burot som er de verste kildene til høysnue i Norge. Disse plantene er nemlig vindbestøvede og gir fra seg milliarder på milliarder av pollen til luften vi puster inn. Ved høysnue er det allergi mot vindbestøvete planter som gjelder.

De færreste er allergiske mot pollen fra de vakre blomstene i syden - for de er insektbestøvet. Blomstrende gress er det også lite av i mange områder - til stor glede for dem som er allergiske mot gresspollen.

Det er likevel omtrent like mye høysnue og pollenastma i syden som det er hos oss i Norden. Også i syden er det planter og trær som bestøves med vinden. Astma- og Allergiforbundet har en oversikt over nettstteder om pollenforhold i Europa og andre deler av verden.

Hudsykdommer, særlig eksem og psoriasis

De fleste eksemformer og særlig atopisk eksem forverres i vinterhalvåret og bedres om sommeren når den er god. Det skyldes mange forverrende forhold. På den annen side kommer det hos de aller fleste en slående bedring med mye (og varsom) sol og luft på kroppen (lette sommerklær!) kombinert med bading i salt sjøvann. Derfor arrangeres det også behandlingsreiser på samme måte som for astma for barn og unge med vanskelig atopisk eksem. Her oppnås det svært ofte en nesten utrolig bedring av huden under oppholdet. Dessverre er det plass til bare en brøkdel av de mange som har behov for slik ekstra hjelp.

Det samme gjelder psoriasis. Ved psoriasis sitter hudforandringene dypere, og bedringen kommer langsommere og blir vanligvis ikke fullstendig, men den er så betydelig at livet føles annerledes mye bedre. Bedringen varer også noen tid etter hjemkomsten. Derfor arrangeres det offentlige behandlingsreiser til Gran Canaria for store grupper av voksne pasienter med psoriasis.

(Sist oppdatert 13. januar 2010, Kjell Aas)