Kløe og kloring

Kløe og kloring (og gnissing av tøy etc) opprettholder og forverrer eksem og hudleger har gjennom mange år hevdet ”uten kloring, intet eksem!”

Kløe og kloring (og gnissing av tøy etc) opprettholder og forverrer eksem. Ofte er dette den viktigste årsaken til eksemet, og så har vi den kjente onde sirkelen gående med:kløe gir kloring gir mer eksem gir kløe gir mer kloring gir mer eksem gir kløe gir mer....

 

Eksemets onde sirkel. (Ill.: K. Aas ©)

 Hudleger har gjennom mange år hevdet ”uten kloring, intet eksem!” Det er nok et noe overdrevet standpunkt, men det er vist at huden blir betydelig bedre med lite behov for kortisonkremer når all kloring hindres på en eller annen måte. Det er kloringen som får en akutt oppblussing av eksemet til å bli en kronisk lidelse. Det er den absolutt viktigste årsaken til forverring.

Undersøkelser har vist at neglene hos mange med atopisk eksem skader huden med kloring hundrevis av ganger og gjerne tusen ganger i døgnet, og at det klores mye som en ubevisst og automatisk vane uten at det har klødd. Akkurat her ligger kjernen til psykologisk betinget forverring av eksem kombinert med en slags betinget refleks.

Den svenske legen Peter Noren og andre etter ham har vist at eksemet kan bli meget bedre med et ganske enkelt program for å endre denne vanen med avbetinging.

Dette er beskrevet av R. Staughton i en artikkel i 2001.J. Am Acad Dermatol 2001, 45:553-4 (”Psychologic approach to atopic skin disease”).

Fremgangsmåte

  1. Grundig informasjon om eksem og eksembehandling, spesielt om forskjellen på bruk av mykgjørings- / fuktighetskremer og kortisonpreparater. Skriftlig instruksjon”
  2. Faste timeavtaler for oppfølging
  3. Registrering av kloring med telleklokke i en uke. Kontroll og instruksjon i alternativer: Hver gang pasienten vil klore, knytter hun eller han hendene og teller langsomt til 30. Hvis det fortsatt er kløe eller kloringstrang, klyper han i det fristende området til kloretrangen opphører
  4. Pasienten blir instruert i å erstatte kloring med alternativer. Det kan antydes at kløe er et signal fra huden om at den er i bedring - hvis den slipper kloringen, dvs et positivt og godt signal erstatter det negative, vonde og skadelige. Dette gjennomføres i en uke eller to
  5. Ny kontroll og nå anmodes pasienten om å finne ut hvilke situasjoner som utløser kløe og klorelyst hos ham, og hvordan han eller hun kan unngå dette

Erfaringen er at de fleste selv kommer med gode idéer. En vanlig utfordring er at både kløe og automatisk kloring også opptrer i søvne. Dette er vanskelig å motvirke annet enn med bruk av rikelige mengder fuktighetskrem og kløedempende medisin ved sengetid. Erfaringen er at kloring om natten avtar etter hvert som pasienten får kontroll over kloring på dagtid.

Ved evt oppbluss av eksemet behandles dette intenst med kortisonkremer og fuktighetskremer i noen dager. Pasienter som da har kontroll over kloringen, opplever rask og god bedring. 

Hvem kan gjennomføre dette

I artikkelen foreslås det at en spesialtrent sykepleier er veileder for pasienten og gjennomfører kontrollene. Dette kan i praksis gjennomføres av alle leger i allmennpraksis og spesialpraksis med interesse og kunnskap i dette feltet, og likeledes av eksemorienterte sykepleiere.

Det kan startes i sykehus og følges opp av andre etter avtale.

Modne mennesker med god selvdisiplin kan nok også gjennomføre dette uten hjelp fra andre.

Med bruk av dette kombinert med eksemstigen i behandlingen kan pasienten komme langt på vei i mestring av atopisk eksem.

Gode råd

Prøv dette, da vel! Det er virkelig verdt et godt forsøk og det kan det være lurt å ta dette opp med legen din eller med sykepleier.

Se også: Eksem og psyke

*******

Litteratur:

Noren P (1995): Habit reversal: a turning point in the treatment of atopic dermatitis. Clin. Exp. Dermatology 20: 2-5.

Staughton R (2001): Psychologic approach to atopic skin disease. J. Am Acad Dermatol 45:553-4