Parabener i fuktighetskremer

Kan parabener i fuktighetskremer være skadelig?

Mange fuktighetskremer og hudpleiemidler inneholder lave konsentrasjoner av parabener som konserveringsmidler.

Parabener er en gruppe kjemiske stoffer, som brukes som konserveringsmidler i kosmetikk, mat og legemidler  for å hindre bakterie- og soppvekst i produktene. Den hyppige bruken skyldes stoffenes gode konserverende egenskaber, og at de i motsetning til mange andre konserveringsmidler sjelden fører til allergi.

Det har vært spørsmål om dette er skadelig fordi museforsøk med store doser av disse har vist mulig hormonhemmende effekt. Nasjonalt folkehelsetilsyn og Matttilsynet har vurdert dette og viser til Folkehelseinstituttet og Matttilsynet har vurdert dette og viser til Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet har publisert flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter. De mener at bruken av butylparaben og propylparaben er trygt for forbrukerne så lenge den totale mengden ikke overskrider 0,14 % i det endelige produktet. Les mer om parabener under Folkehelseinstituttets sider.

Parabener kan i noen få tilfeller gi kontakteksem.

(Sist oppdatert 30. juni 2004 red.anm 2017)