Hvorfor verre eksem?

Atopisk eksem kan forverres av mange ulike forhold

Påvirkning utenfra

 • Kloring
 • Klørforsterkere
  Kloring. Gnissing. Irritasjon (fysisk, kjemisk). Temperaturendring. Varme/svette
  Ull. Støv. Allergener. Tobakksrøyk
 • Uttørring
  Sol og vind, Såpevask, Smøresvikt (for lite fuktighetskrem)
 • Hudinfeksjon
  Hudbakterier / -sopp. Dårlig negle- og kroppshygiene
 • Allergier
  Allergener fra luften mot huden eller ved hudkontakt med allergenkildene

Huden selv

 • Anneledes egenkjemi
  Svekket nedregulering av betennelser, nedsatt infeksjonsforsvar, væsketap
 • Tørrhet
 • Lav kløeterskel
 • Overirritabel
 • Infeksjonstendens

Påvirkning innenfra

 • Temperaturøkning
  Feber. For mye klær (obs ved fysisk aktivitet)
 • Kjemisk irritasjon innenfra
  Krydder,Røkemat, Overforbruk sukker etc, Histaminfrigjørende mat
 • Oppmerksomhet på kløe
  Ubehag. Kjedsomhet. Hudfokusering
 • Stress
 • Allergier
  Allergener fra mat og drikke
 • Infeksjon

Den praktiske konsekvensen av dette er at huden er spesielt sårbar for irritasjon. Her spiller kløen en dominerende rolle - gjennom kloring og gnissing.

Om man kunne beherske fingrene, kan mye av eksemet forsvinne, mens kløen er igjen. Kløe kan oppleves sterkt også i tilsynelatende frisk hud. Klores det der, kommer det eksemflekker. Sagt på en annen måte:Atopisk eksem er mer kløe med utslett enn utslett med kløe.

(Ill.; K.Aas i Allergiske Barn, Cappelen 1995) KLØSIRKEL

 

Dette gir grunnlag for den typiske onde sirkel ved atopisk eksem:kløe gir kloring gir mer kløe gir mer kloring o.s.v.

Kløe og kloring

Kløen med etterfølgende kloring er helt sentral som årsaksfaktor.

Mange av de andre årsakene til forverrelse virker nettopp gjennom å sette i gang kløen eller rette oppmerksomheten mot den. Det skal meget stor selvbeherskelse til å unnlate å klore når det klør som verst. Slik selvbeherskelse kan man ikke forvente eller forlange av barn. Mye av oppkloringen skjer også i søvne hvis neglene først får slippe til.

Ved atopisk eksem ligger kløen på lur til enhver tid og kan aktiveres av mange forhold slik som temperaturendring (avkledning), svette ved for høy temperatur i rommet, under dynen, under vinterklærne og i påkledningen særlig ved fysisk anstrengelse (lek) og ved gråt.

Oppmerksomhetsnivået er avgjørende. Kløen merkes kanskje ikke når pasienten er opptatt og engasjert i noe, men kjennes med en gang når han/hun kjeder seg. Bare ordet «kløe» eller «hud» og kommentarer om eksemet eller bare det å se en eksemflekk på seg selv, er nok.

De fleste av oss vet hvor mye oppmerksomhet på noe som klør, øker kløen. Vi husker at kløen fra et eneste eller noen få myggestikk kunne ta alle våre tanker og intens kloring i kjedelige skoletimer, og hvordan vi glemte all kløe når noe annet opptok oss. Her er nok hovedmekanismene for psykisk forverring av eksem..

Hudinfeksjon

Atopisk eksem betyr nedsatt forsvar mot infeksjoner i huden. Hudinfeksjoner oppstår lett ikke minst ved at neglene ødelegger huden. Gule stafylokokker er til enhver tid rikelig til stede på huden og kan slå til. Infeksjonen forverrer regelmessig eksemet og er den vanligste årsak til ar vanlig behandling hjelper for dårlig inntil antibiotika bringer tilstanden under kontroll.

Tørr hud

Tørr hud er ekstra irritabel, og kløen blir sterkere. Huden tørres lett ut ved kroppsvask og spesielt med sterke såper og sjampo. All kroppsvask, dusjing og bading må derfor etterfølges av bruk av rikelig med fuktighetskrem e.l. Badebasseng med klorvann virker særlig uheldig, også fordi klorvannet virker irriterende på hud og slimhinner. Sol og vind virker også uttørrende.

Hudirritasjon

Nesten all hudirritasjon aktiverer kløen, og med den overirritabilitet som særpreger atopisk hud, er dette et sentralt område. Mange klesplagg bidrar til hudirritasjon. Noen av dem kan karakteriseres på et vis som om innsiden er fullsatt av myriader av mikroskopiske negler. Typisk for slike plagg er såkalte polvotter. De kan irritere også normal hud.

Viktigst er sengetøy og undertøy og tøy som gnisser mot nakke, håndledd og ankler. Ull, crepestoffer og tette, evt impregnerte stoffer er vanlige forverrere denne sammenhengen.

 Også vaskemidler som ikke er skylt ut, og kjemikalier i nytt stoff gir irritasjon av atopisk hud. Det kommer særlig frem når svette trekker slike stoffer ut fra undertøyet og inn mot huden. Enzymer i vaskemidler kan forsterke dette og føre til allergisk eller toksisk eksem.

Svevestøv («hangglidere lastet med kjemi og/eller allergener») som lander på huden, kan forverre eksem som ikke er dekket til av klær. Ansikt og hals er mest utsatt. Støv som konsentreres opp i luften omkring dataskjermer, er et eksempel på det. Aller verst virker støv i tobakksrøyk (sidestrømsrøyken).

Ugunstig miljøforhold hjemme og på arbeidsplassen kan virke sterkt forverrende på grunn av kjemisk eller mekanisk irritasjon, mye kontakt med væsker, løsemidler, olje etc.

Allergi

Det kan påvises spesifikke IgE-antistoffer hos 70-80 % av alle pasienter med atopisk eksem. Hos noen er dette betydningsfulle reaksjoner, hos andre bare av litt betydning av og til, og hos atter andre helt uten betydning for eksemet (men kanskje for allergi i luftveiene).

Det at eksempasientene ofte har særlig høye konsentrasjoner av IgE i serum, kan også føre til en del «falskt positive» analyseresultater. Det skjer særlig hyppig med hvete og andre melsorter, kumelk og soya.

Når allergi virkelig spiller en rolle for eksemet, er det mest allergi mot fødemidler. Også her er det fødemidler i fareklasse 1 for allergi, og spesielt egg, fisk, nøtter og erter, som er viktigst, men det kan være individuelt. Også kumelkallergi må vurderes hos spedbarn og småbarn. Aktive allergener fra disse allergenkildene kan også passere fra morens fordøyelseskanal og gjennom morsmelken.

Blusser eksemet opp mens barnet bare får morsmelk, må dette tas med i vurderingen sammen med andre mulige årsaksforhold. Spedbarn og småbarn med atopisk eksem som har sikre allergier mot egg, fisk o.l., har økt risiko for å utvikle andre allergier og astma i løpet av barneårene.

Det hender at også allergener som pustes inn, forverrer atopisk eksem- Det kan skyldes allergireaksjon inne i kroppen, men kan også skyldes at støv fra allergenkilden legger seg på huden. På åpen eksemhud kan dette virke som en kraftig provokasjon. Dette sees av og til ved pollenallergi hos pasienter med atopisk eksem, og det er vist at allergi mot husstøvmidd kan forverre atopisk eksem hos ganske mange.

Allergidiagnose kan stilles med hudtest (prikktest og/eller lappetest) og blodprøver med analyse på IgE-antistoffer. Det er mange fallgruver i slik testing og mange feiltolkninger av resultatene - spesielt ved atopisk eksem.

Matvarer ved eksem

De aller fleste foreldre til barn med atopisk eksem er opptatt av matens betydning for eksemet. Mange er særlig opptatt av tilsetningsstoffer i maten («E-stoffer»). I det enkelte tilfelle kan en ikke helt utelukke at ett eller annet tilsetningsstoff kan bidra til forverrelser, men de er uten betydning i de aller fleste tilfeller hvor dette er undersøkt systematisk. Vanligvis var det bedre om man tenkte mer på negler o.l. enn på maten.

Mat kan imidlertid forverre eksemet i noen tilfeller. Vel kjent er det at sitrusfrukter virker slik uten at det dreier seg om allergi. Det er mest oljene i skallene som virker ille. Helsyntetisk sitronsyre i små mengder pleier å tåles.

Ved systematiske undersøkelser er det vist at de fleste tror maten har meget større betydning for atopisk eksem, enn det som kan bevises. Allergi mot mat kan vanligvis på vises bare hos ca 30% av barn som foreldre tror har slik allergi. Når mat betyr noe, er det særlig 4-5 matvarer som er viktige: egg, fisk, nøtter, peanøtter og - kanskje - mel.

Mengdeforholdene har mye å si ved slike uspesifikke eksemreaksjoner på mat. Det gjelder også forverrelser som hevdes kommer etter røkt mat, svidd mat, mye sukkerholdig mat osv. Dette gjelder kanskje også noen tilsetningsstoffer i mat og godterier, skal en bygge på foreldrenes erfaringer.

Mange barn får tørr og sår hud rundt munnen etter å ha spist epler eller annen rå frukt. Det skyldes at fruktsyrer irriterer huden, og behøver ikke bety atopisk eksem eller at barnet ikke tåler frukten. Det går bra når frukten skjæres opp og bitene puttes inn i munnen.

Se ellers om Matallergi og –intoleranser

Klima /sesong/ vær og eksem

Mange blir verre om vinteren og i kalde og tørre perioder, men sterk varme som fører til svetting, er også ugunstig.

Det er påvist mer atopisk eksem hos barn fra kyststrøkene i Nord-Norge enn ellers. Det har sannsynligvis med klima og værforhold å gjøre, kanskje indirekte gjennom påkledningen. Også inneklimaet kan ha betydning for dette, for i hardt vintervær oppholder de fleste seg mer inne enn ellers.

Ferie- og behandlingsreiser til Syden har vist at de aller fleste blir betydelig bedre eller forbigående helt fine i huden etter 2-4 uker med mye sol (og bading i sjøvann)

Staten arrangerer behandlingsreiser for barn med vanskelig atopisk eksem under kyndig ledelse av fagpersonalet ved  Rikshospitalet. Søknadsskjema fås i trygdekontorene.

Psykiske faktorer og stress ved eksem

Det er tydelig for enhver at huden deltar i vårt følelsesliv bl.a. gjennom nerveimpulser som vi ikke har herredømme over. Det illustreres bl.a. når vi rødmer av skam eller sjenerthet eller blir bleke av angst. Mye tyder på at psykiske faktorer og stress kan bidra til å forverre atopisk eksem.

Meget av dette skyldes nok opplevelsen av kløe og dårligere kontroll på kloring.

 (Ill.: Corel)

En annen side er at et atopisk eksem lett blir en psykisk belastning som øker stress og følelsesmessig sårbarhet. Her er det enda en ond sirkel.