Toksisk kontakteksem (irritasjonseksem)

Kontakteksem er enten toksisk eller allergisk. Her omtales det toksiske. Se også Allergisk kontakteksem

Kontakteskem er enten toksisk eller allergisk. Her omtales det toksiske. Se også Allergisk kontakteksen.

Toksisk kontakteksem (irritasjonseksem) forekommer langt hyppigere enn allergisk kontakteksem. Også dette eksemet skyldes inflammasjon (irritasjonsbetennelse) i huden. Det oppstår når huden irriteres eller skades av mekanisk, fysisk og kjemisk påvirkning, slik som hyppig og langvarig kontakt med vann, såpe, vaskemidler, flytende løsemidler, forskjellige kjemikalier og en del fødemidler. Hudkontakten må være relativt intens og langvarig. Derfo r opptrer dette eksemet vanligvis bare hos voksne personer.

En kan ikke se forskjell på allergisk og toksisk kontakteksem etter utseendet, men lokalisasjon og utbredelse kan hjelpe godt i vurderingen.

Toksisk kontakteksem kommer bare der huden er i hyppig, langvarig eller sterk kontakt med det som gir eksemet. Som oftest er det hender og underarmer. Aller vanligst er toksisk håndeksem.

Det toksiske eksemet på hender og underarmer skyldes aller mest hyppig bruk av vaskemidler. Dette opptrer derfor mest hos renholdere, husmødre og andre som i yrket sitt vasker hender og underarmer særlig hyppig. Ved rengjøring (oppvask etc) kan det også komme toksisk kontakteksem i ansikt, på halsen og evt foran på brystpartiet som utsettes mye for damp og dråper fra vaskevannet.

Lokalisert toksisk kontakteksem kommer også ofte i yrker der huden utsettes for bensin, terpentin, white spirit, lynol, motoroljer, syrer og alkaliske væsker. Da kan det opptre på lårene eller på kroppen der tilsølt arbeidstøy kommer i hudkontakt. Sement kan gi toksisk kontakteksem særlig på hender og underarmene hos murere, men fordi sement innholder krom, kan sement også gi allergisk kontakteksem (da ofte med utslag også i ansiktet og andre steder på kroppen).

Pasienter med atopisk hud har økt risiko for toksisk kontakteksem, men får sjeldnere kontaktallergisk eksem enn andre. Toksisk kontakteksem blir ofte betent.

Diagnostisering

Allergitesting (lappetesting) gir ingen utslag ved toksisk kontakteksem, så diagnosen stilles ved hjelp av sykehistorien og lokalisasjon av eksemet. Av og til må det gjennomføres lappetesting som ved allergisk kontakteksem for å utelukke allergi som årsak. Dette er arbeid for hudleger.

Behandling av toksisk kontakteksem

Når irritasjonen av huden opphører, går det toksiske eksemet fort tilbake, men bedringen kan påskyndes betraktelig med bruk av hudmidler og stort sett de samme som brukes ved atopisk eksem.

Det er meget viktig å behandle eventuelle infeksjoner i huden enten med egnet krem/ salve (Brulidin®, Pyrisept®, Fucidin®) eller med omslag med Alsol®, kaliumpermanganat eller pensling med krystallfiolett.

Utenom infiserte steder smøres å huden godt med en kortisonkrem som kan drive ekseminflammasjonen tilbake. Kortisonkrem skal ikke komme inn i åpne sår eller på betent hud. En må smøre i slalåm rundt slike steder.

Kortisonkrem skal gnis godt inn i huden vanligvis morgen og kveld, evt. en ekstra gang hvis eksemet er særlig hårdnakket.

Er eksemet hissig eller hårdnakket, brukes først en relativt sterk kortisonkrem (gruppe 3) i 3 -5 dager eller til eksemet er tydelig bedre, og deretter mildere kortisonkrem til huden virker normal.

Kontakteksemet forverres ved uttørring av huden, slik at rikelig bruk av fuktighetskrem må til, men fortrinnsvis etter at eksemområdet er smurt inn med egnet kortisonkrem. Vent 8-10 minutter så kortisonkremen får tid til å trekke seg inn i huden, før fuktighetskrem smøres oppå.

Forebygging

Forebygging er dog det viktigste og er ganske enkelt: bruk av beskyttende hansker og/ eller beskyttende kremer (kjemisk hanske) for å unngå håndeksem, og hyppig skifte av arbeidstøy som blir tilsølt.

Se også yrkeseksem.

(Sist oppdatert 8. oktober 2004)