Behandling av kontakteksem

Forebygging

Hele befolkningen har behov for informasjon om risikoen for utvikling av kontaktallergi. Vi ser nå en betydelig økning av allergi bl.a. mot nikkel på grunn av moten med hull i ørene og andre kroppsdeler med tynn hud der legeringer som inneholder nikkel, lett kan føre til kontaktallergi.

En slik allergiutvikling betyr ikke bare et eksem som lett kan roes ned med lokalbehandling. Det betyr også at personen bærer allergien med seg og risikerer alvorligere utbrudd ved valg av et yrke med nikkelkontakt. Unge mennesker må velge bort enkelte yrker i samråd med kyndig hudlege. Mange med kontaktallergi må gjennomgå attføring til annet yrke.

Behandling

Behandlingsresultatet er først og fremst avhengig av om de aktuelle årsaksfaktorene finnes og fjernes. Noen allergener er vanskelig å fjerne. De fleste pasienter greier likevel å fungere bra med forholdsregler i yrker tilpasset allergien og hudlidelsen.

Eksemet behandles med kortisonkremer og –salver (kortikosteroider), alternativt med andreantiinflammatoriske hudmidler.

Mye forskning er opptatt av dette, og det er utviklet nye typer medisiner som nå kommer på markedet etter hvert, deriblant såkalte immunmodulatorer. De griper inn i eksemutviklingen uten kortisoneffekt.

Slike hudmidler demper og driver tilbake den allergiske betennelsen, men hvis huden stadig utsettes for aktuelle kontaktallergener, kommer eksemet tilbake og blir kronisk. 

Lokalbehandling

Ved akutte væskende og infiserte eksemer kan behandlingen innledes med kaliumpermanganat eller Alsol omslag kombinert med bruk av kortisonkrem.

 Ved hissige eksem starter legen gjerne med et gruppe II eller III kortisonpreparat 2 ganger daglig i 1 eller høyst 2 uker, hvoretter man kan gå over til en svakere gruppe 1-2 ggr daglig. I ansiktet og lysken og ellers steder med særlig tynn hud brukes de sterkeste kortisonpreparatene minst mulig. Det må styres av lege.

Ved tegn på infeksjon kan det være fordelaktig å benytte et preparat som inneholder både kortison og et antibakterielt middel i 5-7 døgn.

Ved tørre eksemer er fet krem eller salve mest hensiktsmessig. I tillegg brukes rikelig fuktighetsbevarende kremer eller fete kremer. Det kan redusere forbruket av kortisonmidler.

Hardnakket eksem kan med fordel behandles med kortbølget ultrafiolett lys (UVB) eller kombinasjon av UVB med langbølget (UVA)  i hudavdeling.  Dette må hudlegen ta standpunkt til.

Se: Midler til eksembehandling under Behandling av atopisk eksem.