Akutt elveblest

Akutt elveblest opptrer raskt og forsvinner uten å etterlate noe synlig spor i huden. Symptomene kan vare fra 1 time til noen dager. Varer tilstanden mer enn i 8 dager, regnes det som kronisk elveblest.

De vanligste årsaker til akutt elveblest og dype hevelser (angiødem).

  • Matvarer i fareklasse 1
  • Matvarer som kryssreagerer med pollen hos pollenallergikere
  • Lateks
  • Histaminfrigjørende mat og godterier: jordbær, tomater, dypvannsfisk, mentol (tyggegummi, tannpasta), pastiller, seigmenn etc.)
  • Acetylsalisylsyre og andre legemidler (OBS! vitaminer og P-piller)
  • Vin, hetvin (sulfitter)
  • Kuldeelveblest
  • Virusinfeksjoner

Det er mange forskjellige årsaker til akutt elveblest, men det er ved denne formen at allergi hyppig finnes som årsak. Det dreier seg da mest om IgE-mediert, atopisk allergi. Vanlige årsaker er da allergi mot matvarer i fareklasse 1stikk av veps eller bi eller nærkontakt med lateks. Det er sjelden at allergener som pustes inn, gir elveblest. Allergidiagnostikk med prikktesting og/eller påvisning av spesifikke IgE-antistoffer i serum («RAST») vil som oftest peke ut årsakene etter en grundig sykehistorie..

Spesifikk kjemisk overfølsomhet eller annen ikke-immunologisk intoleranse for acetylsalisylsyre og beslektede stoffer samt azofargestoffer, benzoat og sulfitt  er en ikke uvanlig årsak til elveblest og ikke minst til angioødem. 1E-stoffer» har ikke så ofte skylden, som mange tror.

Derimot er det utrolig mange andre individuelle årsaker; fra ett eller annet i sølvpapiret rundt sjokoladen til ett eller annet i en spesiell vin, noen dråper gin, et spesielt sukkertøy, osv. Ofte finner pasienten ut av det selv andre, tredje eller fjerde gangen.  

«Histaminfrigjørende» matvarer kan virke på samme måten. Det er kanskje bakgrunnen for de relativt hyppige rapportene om akutt elveblest etter inntak av store mengder jordbær (særlig frosne).

Virusinfeksjoner ser ut til å være viktig for  noen tilfeller av elveblest særlig hos barn, men  hvilke som er viktigst og hvorfor de er det, vet vi ikke noe om.

Når det ikke dreier seg om allergi, finnes ingen hudtest eller laboratorietest som kan være til hjelp i diagnosen. Svært plagsomme tilstander krever ofte henvisning til spesialisert sykehusavdeling.

Behandling av akutt elveblest

Hvis du vet hva du har reagert på, eller har meget sterk mistanke, skal du helt unngå det (eliminasjon ) og helst også beslektede stoffer. Lykkes du i dette, kan elveblest/angioødem forsvinne av seg selv i løpet av noen få timer eller dager.

I alle fall lønner det seg å prøve med antihistamin. Moderne antihistaminer med lite søvndyssende bivirkninger pleier virke godt, men det anbefales å starte med en relativt høy dose (to tabletter), og da opptre bivirkninger med tretthet og hodepine.

Ved uttalt kløe lønner det seg å bruke «gammeldagse», søvndyssende antihistaminer ved sengetid.

Ved voldsomme akutte utbrudd av elveblest og angioødem, og ved angioødem som omfatter munn og svelg, bør lege konsulteres. Legen kan gi øyeblikkelig hjelp med en sprøyte adrenalin inn under huden. Adrenalinet virker raskt og godt, men virkningen varer ikke mer enn et par-tre timer. Så kan angioødem eller elveblest blomstre opp igjen. I løpet av den tiden kan imidlertid antihistamin bidra til betydelig dempning av symptomene.

Ved hvert enkelt utslag av  elveblest og angioødem er det betydelig tendens til spontan bedring. Tendensen til disse hudreaksjonene avtar også etter hvert, men det kan ta 10-15 år!

I tillegg til det åpenbare som er å fjerne årsakene hvis det lar seg gjøre, er standard behandling bruk av anti­histamin. De nye preparatene med liten (sjelden) søvndyssende effekt  er å foretrekke. Ved særlig plagsom kløe kan det imidlertid hjelpe litt ekstra med søvndyssende effekt av antihistaminer av den eldre typen.

Antihistaminer har dessverre dårlig effekt på noen elveblestformer. De hjelper lite ved fysikalsk elveblest. Det kan være en fatal feil å stole på forebyggende bruk av antihistamin (eller andre farmaka) ved kuldeelveblest  for å tillate bading i sjø eller basseng. Ved alvorlig, akutt reaksjon av slik kuldeelveblest /angioødem skal det snarest mulig gis adrenalin  av lege.

Ved andre grunner til  angoiødem kan antihistamin ha noen effekt. Adrenalininjeksjon gir hurtigst bedring. God effekt sees med prednisolontabletter og andre kortikosteroider, men bedringen tar gjerne mange timer. Mange pasienter med tendens til besværlig angioødem har god nytte av å ta ca 50 mg prednisolon straks hevelsen begynner. Dette må tilrettelegges og kontrolleres av lege.

Lokalbehandling med kortisonkremer er ikke effektivt, men krotamiton (Eurax®) kan lindre kløen noe ved akutt elveblest.

Allergivaksinering (hyposensibilisering) er ikke aktuelt ved elveblest og angioødem.