Elveblest (urtikaria) og dype hevelser (angiødem)

Elveblest er forbigående, velavgrensede og kløende vabler i huden, vanligvis omgitt av mer eller mindre rødhet. Det kan komme store, bleke vabler med små uregelmessige utløpere som endrer utseende i løpet av minutter eller timer. Vablene kan flyte sammen.
  • Det kan opptre dypere hevelse (angiødem) i underhuden og mest uttalt i løse vevsområder som rundt øynene, munnen og i lysken, men kan også forekomme i bukhulen, ledd og andre organer.
  • Dette opptrer i akutte former, kroniske former og kombinasjoner.
  • Elveblest forekommer én til gjentatte ganger hos ca 20 % av befolkningen, hyppigst i barnealderen.
  • Årsakene til utslagene kan være meget forskjellige.
  • Allergi kan være av betydning særlig ved akutte utslag, men sjeldnere ved kronisk elveblest.

 

      (Foto: colourbox)

Elveblest opptrer i forskjellige former. Vanligst er en uregelmessig vable omgitt av rød hud og ledsaget av intens kløe. Hver enkel vable varer relativt kort. 

Vablene kan selv bli noe røde og slå ut på normalt blek hud. Utslettet kan spre seg, slik at det får et girlanderpreget eller ringformet utseende. Hver enkel vable står bare noen timer og maksimum et døgn.

Tilsvarende dype hevelser (eg. angioødem) er preget av at reaksjonen skjer i dypere lag av huden. Det opptrer områder med diffus hevelse i underhuden. Opptrer dette i områder med løst underhudsvev, kan hevelsen bli betydelig. Dette skjer mest rundt øynene, i leppene og i lysken. Også drøvelen og den bløte gane kan bli svært hovne.

 

 (Foto: K. Aas)

Opptrer hevelsen nær kneledd, kan den gi inntrykk av 1vann i kneet». Hevelsen kan også berøre selve leddet, særlig kneleddene, og ledsages da av smerte. Det er beskrevet angioødem i mage og underliv med symptomer som ved tarmslyng og blindtarmbetennelse. Angioødem i ansikt, lyske og munnslimhinne kan vare et par døgn.

Varigheten av utslettet er avhengig av årsaken. Elveblest etter histaminfrigjørende mat som jordbær eller lagret ost varer bare noen timer, mens elveblest eller ødem forårsaket av penicillinallergi kan vare i mange dager og uker fordi det aktuelle allergenet kan  finnes såpass lenge i blodomløpet. 

Årsaker til elveblest

Elveblest er en såkalt multifaktoriell sykdom; det vil si at den kan ha mange ulike årsaker. Derfor er det ofte vanskelig å finne årsaken.

Plagene kan brukes som skoleeksempel på hvordan samme symptom opptrer som følge av både allergi og helt andre mekanismer. Symptomene formidles av forskjellige biokjemiske stoffer i kroppen som kan aktiveres av forskjellige immunologiske og ikke-immunologiske påvirkninger. Mange av de ikke-allergiske mekanismene er fortsatt uklare.

Diagnose

Det kliniske bildet etterlater sjelden noe tvil om diagnosen, men pasientens beskrivelse av utslettet kan av og til være villedende når det er forsvunnet igjen ved undersøkelsen.

Av og til kan multiple insektstikk (veggelus, lus, lopper, fuglemidd) forveksles med småvablet elveblest, men undersøkelse med lupe kan avsløre et sentralt innstikk ved insektstikkene. Dette gjelder også for såkalt «Strofulus».   Det er en kløende utslettsykdom som opptrer mest hos barn under skolealder, men også hos voksne.  Det kommer med anfall med utslett i forskjellig utviklingsstadium over hele kroppen. Kløen er ofte intens, og det pleier være rikelige kloringsmerker.

Årsaken er ofte å finne i bitt av hundemidd, kattemidd eller fuglemidd.

Når det er fuglemidd, kommer dette om våren/forsommeren når ungene har forloatt redet. Da må lus og midd finne andre verter å suge blod av og søker inn i huset. Stikkene kommer da mest om natten, men også om dagen hvis du ikke har fått dusjet dem vekk om morgenen. Disse krypene kan ikke leve lenge på menneskeblod, så plagen varer gjerne bare to-tre uker. Eneste hjelpemiddel er å fjerne alle reder på loft og tak.

Se:  Akutt elveblest og  Kronisk elveblest