Babysvømming kan gi astma (for utsatte familier)

I henhold til en undersøkelse av belgiske forskere publisert i 2003 i «Occupational and Environmental Medicine» kan klorgassene over vannet i innendørs svømmebasseng føre til astma.

Fra tidligere er det kjent at klor i luften over vannet i slike svømmebasseng kan utløse (provosere) astma hos barn og voksne med astma fra før. Klor i svømmebasseng forverrer også eksem hos de fleste.

Det må gjennomføres flere undersøkelser før dette kan bekreftes eller avkreftes, men sammen med andre observasjoner (også i norsk forskning) maner det til varsomhet med bruk av innendørs svømmebasseng med klorvann for barn med arvelig  risiko for å få astma.  Det gjelder særlig hyppige og / eller langvarige opphold i slike svømmehaller.

En norsk undersøkelse har vist at babysvømming gir økt risiko for astmautvikling. Det samme viser andre undersøkelser. Derfor frarådes babysvømming iallfall for alle barn i familier med astma eller atopiske sykdommer.

Les mer om dette, se: svømming.

Litteratur
W. Nystad, F. Njå, P. Magnus, P. Nafstad. Babyswimming increases the risk of recurrent respiratory tract infections and otitis media. Acta Pædiatr 92: 905-9. 2003.

 

(Sist oppdatert 15. september 2009)

_____________________________________________________

Red 2016:

I løpet av de senere år er dut utviklet et klorfritt bassengsystem fra BacSan & PoolSan Scandinavia. Systmer er anbefalt av NAAF som et helsetrygt og ufarlig alternativ til klorbehandlet badebasseng.

Systemet har godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet og har vært vurdert av Folkehelseinstituttet som et trygt og ufarlig alternativ til tradisjonell klorbehandling av badevann.