Svømming. Bading

Barn bør lære å svømme så tidlig som mulig.
Svømming er en meget god form for fysisk aktivitet for mange. Samtidig gir det en økt trygghet å kunne svømme, og det er en ferdighet som hjelper på selvbildet.

Det kan være spesielt god trening for bedre kondisjon. Hvis varmet er passe varmt, er det også fint for å beveget seg, bruke og myke opp muskler.

Svømming i basseng kan by på problemer ved eksem som blir verre av mye klor i vannet, og ved astma der klor i luften over vannet virker som irritant.

   Foto: colourbox.com

Astma

Svømming er spesielt fin kondisjonstrening ved astma, men også her skal en følge reglene for intervalltrening. Det er flere med astma som har utmerket seg i svømmekonkurranser på meget høyt nivå.

Problem kan skapes av mye klor i bassengvann og særlig i innendørs bassenger der det kan være mye klor i luften like over vannet.

NB! I henhold til en undersøkelse av belgiske forskere publisert i 2003 i "Occupational and Environmental Medicine" kan klorgassene over vannet i innendørs svømmebasseng føre til astma. De mener at dette kan være en av grunnene til den sterke økningen av astma de siste 30-40 årene.

Forskerne viste at luften over vannflaten inneholder klorforbindelser (bl.a. NCl3) som gass og aerosol med uttalt virkning som oksidant og evne til å skade slimhinnene i luftveiene.

Også opphold ved bassengkanten uten svømming medfører en viss risiko.

Undersøkelsen og artikkelen er av høy vitenskapelig kvalitet med troverdige konklusjoner. Funnene samsvarer også med det som er vist i andre undersøkelser (Carlsen et al 1998, Drobnic et al 1996). I undersøkelsen av Drobnic og medarbeidere ble konsentrasjonen av klorgass I svømmehallen ble sammenliknet med den konsentrasjonen som er satt som øvre grense for industriarbeidere som jobber med klor (”Threshold limited value, TLV”). TLV er 1,45 mg/m3 luft over en 8 timers arbeidsdag.  Konsentrasjonen av klor i inneluften i svømmebassengene var mye lavere enn dette, men forfatterne regnet ut at med de luftmengdene som svømmerne brukte i sonen der konsentrasjonen av klorgasser var høyest, kan føre til at svømmerne eksponeres for verdier over TLV ved treningsøkter på et par timer..

I den belgiske undersøkelsen var det stor spredning (som ventet) fordi det er stor forskjell på sårbarhet hos mennesker. Undersøkelsen viste at de minste barna (som vanlig) hadde størst risiko (var mest sårbare). Det var dog et tydelig dose-respons forhold med øking av risiko med økt opphold i svømmebassengene. Det betyr at et og annet sjeldent besøk i slike svømmebassenger medfører mindre risiko enn om barnet svømmer hver eller hver annen uke i innendørs klorbassenger.

Selv om dette er funn som bør kontrolleres med videre undersøkelser, er det grunn til å følge «føre var – prinsippet» og allerede nå komme med noen anbefalinger spesielt for barn med mulig arvelig anlegg for astmautvikling.

 

Gode råd ved astma  

 • babysvømming og småbarnsvømming i innendørs bassenger med klorert vann bør unngås
 • hyppig bruk (mer enn 1 gang hver eller hver annen uke) av innendørs svømmebasseng med klorert vann bør unngås
 • svømming i utendørs basseng med klorvann medfører (sannsynligvis) liten eller ingen risiko
 • svømming i vann uten klor er å anbefale

Opptrer det hosterier eller tung, pipende pust noen gang under eller etter svømmingen, bør videre bruk av basseng vurderes etter underrsøkelse hos lege.

Atopisk eksem

Svømming i sjø med saltvann virker særlig godt på eksem og spesielt kombinert med fornuftig soling og riktig bruk av fuktighteskremer og annen lokalbehandling. 

Svømming i basseng med klor kan virke forverrende på eksem. Er eksemet godt behandlet og uten åpne sårflater, kan bassengbading gå bra.

Er eksemet betent noe sted, skal vedkommende ikke bade i basseng av hensyn til risiko for at bakterier kommer ut i vannet, samtidig son klorvannet kan forverre eksemet der. 

Gode råd ved eksem 

 • Gjennomfør intens hudbehandling før badesesongen ute, slik at det føles godt og er godt for huden å komme i sjøvann
 • God hudbehandling før badesesongen gjør det også lettere å vise seg fram uten mye klær
 • Ikke dusj bort sjøvannet! Dette saltvannet kan være godt for eksemet.
 • Klapp huden tørr (ikke gni med håndkleet) med en gang etter bad
 • Bruk rikelig med fuktighetskrem med en gang etter badet
 • Bruk solkrem slik at huden ikke blir solbrent
 • Vurder nøkternt om eksemet bør utsettes for bassengvann med klor
 • Hvis klorvannet svir i huden, skal badingen avbrytes.
 • Dusj bort klorvannet etter badet, klapp huden tørr! 
 • Rikelig fuktighetskrem er spesielt viktig etter bad i basseng

 

Kuldeintoleranse. Kuldeelveblest.

De som får dype hevelser eller vabler i huden på grunn av  kuldeintoleranse, kan få meget alvorlige reaksjoner ved bading. Drukning forekommer.

 

Litteratur:

Bernard A, Carbonelle S, Michel O et al (2003): Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected association with the attendance at indoor chlorinated swimming pools. Occup Environ Med 60: 385-394

Carlsen KH, Oseid S, Odden H, Mellbye E. The response to heavy swimming exercise in children with and without bronchial asthma. In: Oseid S, Carlsen KH, editors. Children and Exercise XIII. Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers, Inc., 1989: 351-360

Drobnic F, Freixa A, Casan P, Sanchis J, Guardino X. Assessment of chlorine exposure in swimmers during training. Med Sci Sports Exerc 1996; 28(2):271-274.

Sist oppdatert 3. juni 2003