Risiko ved bruk av Paracetamol, Paracet og liknende i svangerskapet

I en artikkel i Clin Exp Allergy[1]  blir det vist at bruk av smertestillende midler som Paracet®, Paracetamol® og annet som inneholder acetaminophen i siste del av svangerskapet øker risikoen for utvikling av IgE-avhengig (atopisk ) allergi og astma hos barnet ved  6-7 års  alder.

Hvis det dreier seg om en direkte årsakssammenheng betyr funnene i den undersøkelsen at hele 7% av astma ved 6-7års alder i den undersøkte gruppen kunne skyldes mors bruk av disse medisinene under svangerskapet. Senere undrsøkelser angir at paracetamol bidrar til 1% av tilfellene av barneastma. Her kan du hente inn hele artikkelen i Thorax fra 2002. Denne studien er bekreftet av de noen av de samme forfatterne i 2005 [1] og i andre undersøkelser fra flere land publisert i 2007 og 2008. 

Spesielt  bør dette bemerkes av i familier med kjent genetisk risiko for astma. Der bør slike medisiner unngås under svangerskap selv om preparatomtalen bl.a. i Felleskatalogen sier:

 "Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Studier og lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet."


[1] Shaheen SO, Newson RB, Hendserson AJ et al (2005): Prenatal paracetamol exposure and risk of asthma and elevated immunoglobulin E in childhood. Clin Exp Allergy 35: 18-25. 

(Sist oppdatert 1.september 2008)

RED:ANM: I en artikkel i Allergi i Praksis nr. 4 - 2013 skriver Egil Bakkeheim om følgen av bruk av paracetamol i svangerskapet og i første del av livet. I mangel på andre alternativer er legemiddelet fortsatt førstevalg som smertestillende medikament for barn, men terskelen for bruk av paracetamol ved feber bør være høy, mener artikkelforfatteren.
Bakkeheim E. Tidlig bruk Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom. Allergi i Praksis 2013; 4: 12-16, pdf >