Heshet, larynksødem

Heshet kan ha mange årsaker. Vanligst er en virusinfeksjon (forkjølelse).

Allergiske reaksjoner i de øvre luftveier kan gi heshet (særlig om morgenen)  fordi sekret siver ned på stemmebåndene fra nesen om natten.  Det er ellers relativt sjelden at strupe og stemmebånd er berørt av selve allergireaksjonen. Når det skjer, kan det være fare på ferde.

Larynksødem er en fryktet reaksjon ved atopisk allergi, men opptrer aldri på grunn av hyperreaktivitet. Det er særlig ved allergisk sjokk at larynksødem kan opptre, men det kan også komme ved intoleranse for acetylsalisylsyre. Da kan det være det som er den største trusselen.

Larynkssødem kan også komme som eneste symptom eller som start på allergisk sjokk.

Pasienten blir hes, mister stemmen og får anstrengt, hvesende eller pipende pust. Dette krever hurtig hjelp enten med injeksjon  av adrenalinpenn under i en muskel eller adrenalinspray i svelget. Injeksjon er sikrest, for det er vanskelig for pasienten å puste. Behandlingen må settes i gang så raskt som muligog uten at man venter for å se hvordan det utvikler seg. Det kan ellers bli et mareritt som ender i kvelningsdød. 

Adrenalinpenn hjelper vanligvis ganske raskt. Uansett skal pasienten  ha øyeblikkelig hjelp i sykehus og observeres noen timer der, for medisinvirkningen kan værr så kortvarig aat larynksødemeet kan utvile seg igjen.

  • Vedvarende (kronisk) eller hyppig tilbakevendende heshet bør undersøkes av øre-nese-halslege.
  • Har symptomer på larynksødem opptrådt tidligere, skal pasienten alltid ha tilgang til adrenalinpenn og fortrinnsvis 2 stykker.