Allergi mot pollen fra hyll? (Sambucus)?

Kan man reagere med allergi mot pollen fra hyll?

SVAR:

Blomstene av både svarthyll og rødhyll er insektbestøvede, men  ved rik blomstring, klarvær og bris kan  litt av dette pollen blåse av og kan da finnes i luften i umiddelbar nærhet av buskene.

Det er en del rapporter om høysnue på grunn av hyll. Noe av det kan nok skyldes allergi mot gress som blomstrer samtidig og ofte i nærheten, men det er vist allergisk (immunologisk) kryssreaksjon bl.a. med bjørkepollen.

OBS! Bærene er giftige så hyll bør ikke dyrkes der barn ferdes!

(Sist oppdatert 27. juni 2005)