Forebygging av høysnue

Barn med atopisk disposisjon som blir født tidlig på våren, har økt risiko for å få allergi mot bjørkepollen. De som blir født andre tider på året, har økt risiko for andre allergier. Dette taler ikke noe særlig for planlegging av tiden for befruktning.

Det er mulig at større omtanke med hvor spedbarnet oppholder seg og sover (ikke minst ute), kan bety noe, for det er mulig at plassering av barnevognen med den lille i nær bjørketrær med rakler og modent gress øker risikoen. 

Det er heller ikke lurt at barn med arvelig anlegg for atopi med høysnue lker i modent gress eller deltar i gressklipping. Selv om plengress ikke har modne strå, spruter det saft fra gresset ut i luften ved gressklippi9ng, og den saften inneholder også aktive allergener. Mange får det første tegnet på utvikling av allergi mot gresspollen ved at de får elveblest etter å ligget med bar hud på en gressplen.

Villbringebær vokser ofte i kratt sammen med burot og er modne på samme tid. Da er det ikke lurt at en med burotallergi plukker bær der.

Burot (foto: N. Brun/NAAF)

Bortsett fra generelle forebyggende tiltak er det lite som kan hindre utviklingen av pollenallergi. Da måtte familien flytte til områder uten vindbårne pollen. I Norge er det bare Svalbard.

For den som har utviklet pollenallergi og høysnue, er det en del tiltak og forholdsregler som kan hjelpe. Uteliv og spesielt fysiske anstrengelser ute bør begrenses så godt som mulig til dager med lite pollen i luften. Sengetøy etc bør ikke luftes ute på dager med mye pollen.

Det kan være best å sove med lukket vindu, men isteden ha døren åpen til korridor eller andre rom for å få større luftvolum gjennom natten. Vinduslufting bør skje når det er gråvær og ellers nattetider før solrenning. Vindbårne pollen fra rakletrærne or, hassel og bjørk er lette og kan føres milevidt av sted med vinden og kan være noe uberegnelige, men rakletrær helt innpå huset øker konsentrasjonen av pollen der. 

Pollen fra gress er noe tyngre og kommer ikke stort lenger enn en kilometer med vanlige vindforhold. Ved gresspollenallergi kan det derfor være en god hjelp å komme seg ut på sjøen, særlig når det er pålandsvind. I ferier er det best å velge steder hvor de aktuelle pollenkildene ikke blomstrer akkurat da. Høyfjellet ved eller over tregrensen kan være et godt valg, men ikke alltid der det er (nedlagte) setre med frodige enger med modent gress.

Det lønner seg å følge med på pollenvarsler i aviser, radio og fjernsyn eller internett og planlegge dagen best mulig i forhold til situasjonen.

Spesielt bør fysisk aktivitet ute begrenses til minst mulig når det er mye pollen i luften.

Sunt vett og en titt på været hjelper.

Mer detaljert pasientveiledning finnes i boken Allergiske barn  (K.Aas, Cappelen 1995) og i brosjyrer fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Se også: Forebygg allergi