Pollen kommer inn!

  • Pollen fra vindbestøvede planter og rakletrær gir mange plager med høysnue og / eller pollenastma
  • I Norge begynner sesongen allerede i februar / mars, avhengig av bosted
  • Det kan komme mye pollen inn  og der blander de seg i husstøvet inne
  • Det er viktig å skaffe seg fristed for dette inne i sin egen bolig

Allerede i februar er de første raklene modne på oretrær og hasseltrær i sørhellingene noen steder syd og sydvest i landet - noe avhengig av været.  Hver moden rakle kan sende fra seg et par-tre millioner pollenkorn som bæres langt av sted med vind og vær.  Først fra or og  hassel og så bjørk før sesongen for gresspollen slår til. Deretter kommer burotpollen, og hele tiden kan det være mengder av muggsoppsporer i uteluft.

Dette er vindbårne pollen som hører til de "sinteste" allergenkildene ("fareklasse 1"). Noen av dem kan flyte med vinden hundrevis av kilometere.

Sesongene for de viktigste årsakene til pollenallergi finnes i pollenkalendere som du bl.a. kan skaffe deg gjennom pollenvarsler bl.a. gjennom NAAF og andre kilder. Du bør følge med på pollevarslene som kommer i mange av de største avisene og i radio og fjernsyn i forbindelse med værmeldingene.

Test raklene selv!

Rakler modner veldig fort i stuetemperatur. Det fenomenet kan du gjøre bruk av for å finne ut hvor langt raklene er kommet I nabolaget ditt. Når den aktuelle pollensesongen nærmer seg, kan du ta en liten kvist med umodne rakler fra et rakletre i en solrik sørhelling.

Putt kvisten i en klar plastpose med raklene innerst. Snør sammen plastposen rundt kvisten med en hyssing eller strikk slik at kvisten stikker nok ut til å kunne settes i vann uten at noen pollenkorn kan slippe ut.

Sett kvisten i litt vann inne i vanlig romtemperatur og gjerne i en vinduskarm. Hvis det nå bare er en ukes tid (i godt vær) før raklene modner ute, vil du se at kvisten inne gir fra seg gult pollenstøv i løpet av et par døgn.

Så vet du det, og bør begynne med forebyggende medisiner før pollen slår til der du bor. Bedre føre var enn etter snar! Du vil ha det best om du starter med forebyggende medisiner minst en uke før den aktuelle pollensesongen starter.

Hver rakle kan gi fra seg to-tre-fire millioner pollenkorn. Noen ganske få pollenkorn kan sette i gang nyserier, tette nesen, gi snue og gjøre deg tung i hodet og utilpass, eller de kan gi deg hovne, såre og kløende øyne slik at du ikke orker lys.

Bjørk er den tresorten som gir mest pollenallergie i Norden, men bjørkepollen kryssreagerer ganske meget med or og hassel (og med matvarer).

Bjørkerakle med masse pollen og en liten
hunrakle.  (Ill.:fra Den virtuelle floraen)

Det er også andre trær som gir fra seg pollen til luften til plage for allergikere, men vanligvis ikke så mye som de tre nevnte. Furu og gran gir også fra seg mengder av pollen til luften. Det er gjerne pollen fra disse trærne som du ser ligger som et gult støvlag i vinduskarmer og på søledammer. De blir lett synlige fordi de er ganske store. De pollenkornene er slik at de veldig sjelden gir allergi.

Unngå raklekvister og andre pollenkilder inne!

En ufravikelig regel er å la være å ta inn raklekvister og seljekvister med gåsunger. Kvister som brukes til fastelavnsris, må ikke ha rakler! Det er noe som man bør merke seg i barnehager.

Ved pollenallergi skal man heller ikke ta inn blomster eller andre planter som kan gi allergi.

Forebyggende medisiner:
Det kan være god hjelp i forebyggende medisiner når de brukes riktig og tas i tide, helst med start noen dager før pollensesongen. Ingen medisiner tar ondet ved roten, men de demper symptomene atskillig og gjør livet lettere ved pollenallergi. Mange har det likevel så ille at de må holde seg mest mulig inne når det er mye pollen i luften ute. Aller vanskeligst er det ofte for de som har uttalte øyenplager.

Pollen kan komme inn med luften

Uteluft kommer jo også inn. All tilførsel av friskluft er uteluft selv om den er forurenset, og i pollensesongen er den forurenset av pollen. Da er naturen den verste forurenseren for alle med høysnue.

I tillegg er det også masser av sporer fra muggsopper i luften fra frosten går til den kommer igjen. Andre luftforurensninger bidrar til mer allergi og verre plager

Det er en del tiltak som kan hindre at pollen kommer inn med luften utenfra. Best er bruk av balansert ventilasjon med filtre som stopper pollenkornene. Også gode luft-til-luft varmepumper har filtre som holder igjen pollen. Husk å skifte filtrene før de blir tette av pollen!

Det finnes også forskjellige ventilasjonssystemer med filtre som kan settes inn for enkeltrom. Det dreier seg om utstyr som føres gjennom ytterveggen med inntak f.eks. på oppsiden av panelovn på veggen og utstyrt med filtre som fanger opp pollen og annet støv. Slike romaggregater kan bidra til at f.eks soverommet blir nærmest fritt for pollen. Du må evt kontakte et VVS eller inneklimafirma for å få løsninger som passer dine behov og din økonomi.

Det er også blitt reklamert for "pollenfiltre" som kan settes opp i vindusåpningene slik at man skulle kunne lufte gjennom vinduene uten at pollen slipper inn. Prinsippet er det samme som for myggnetting, bare at porene er meget mindre.

Da blir det imidlertid også for trangt for tilstrekkelig luftskifte av rommet hvis det ikke samtidig finnes aktiv mekanisk ventilasjon som suger inn luft i rommet gjennom pollenfiltret. Det er vanskelig å få til!

Luftrenser inne kan være til nytte særlig mot pollen siden det  er relagtivt store svevepartikler, men da må den være riktig vedlikeholdt og brukt og heldig plassert i rommet i forhold til luftinntak og oppholdsted. Med 1 luftrenser kan den  forsøkes brukt i det viktigste oppholdsrommet på dagtid, og så noen timer i soverommet før leggetid.

I alle tilfeller må man unngå å holde dører og vinduer åpne når det er mye pollen i luften ute og spesielt ikke på sider som kan fange opp mye pollen der de kommer med vind og luftstrømmer.

Det er tryggest tidlig på natten. Og alltid trygt i regnvær. For pollenallergikere er "dårlig vær" godt vær. Sengetøy bør ikke luftes ute når det er pollen i luften.

Renhold og rengjøring er viktig

Uansett hva man gjør, kan det komme noe pollen inn, blant annet når noen går ut eller inn. Da gjelder det at det ikke samler seg opp mye pollen i husstøvet. Det kan lett samle seg opp på høye flater som ikke rengjøres ofte. Derfra fyker de ut i luften ved den minste bevegelse i rommet. En god støvsuger med allergifilter og en fuktig klut eller miljøkluter er gode hjelpemidler.

Det samler seg også der det er høy "loddenfaktor" slik som tepper og grove tekstiler. Man kan finne allergiaktive pollen i teppegulv langt ut på vinteren! Når noen beveger seg i rommet, blir det til svevestøv som pustes inn eller kommer på øyeslimhinnene.