Pollenallergener kommer gjennom filtre

Selv ventilasjonsfiltre med høy kvalitet fjerner ikke pollen- problemer inne. Forskere fra Universitetet i Gävle har testet hvor effektivt de beste ventilasjonsfiltre (F7 og F9) samler bjørkepollen fra uteluft.

Studien bekrefter det vi vet fra tidligere at uteluft kan inneholde ganske mye av små fragmenter av pollenkorn som bærer med seg pollenallergener. Så små partikler kan trenge gjennom pollenfiltre i større grad enn forventet. Dette ble presentert på konferansen: The 12th International Conference on Air Distribution in Rooms -RoomVent - i Trondheim i juni 2011.

Selv om høykvalitetsfiltre fanger opp det meste av pollen fra uteluften, kan man bli eksponert for betydelige doser allergen på slike små fragmenter innendørs. I tillegg kommer pollen og pollenfragmenter som kommer inn når ytterdøren åpnes.

Små fragmenter med allergener fra pollen kan kanskje også trenge gjennom tilsvarende filtre i ansiktsmasker. Det er dog ikke undersøkt.

(Sist oppdatert 12. september 2011 - Kjell Aas©)