Ikke-allergisk rhinitt (vasomotorisk rhinitt)

Neseplager uten allergi, såkalt ikke-allergisk rhinitt finnes i alle grader fra nesten normal neseslimhinne til et bilde som minner om kronisk allergisk rhinitt (helårs-rhinitt). Vasomotorisk  rhinitt debuterer gjerne et stykke ut i voksen alder, men finnes også hos barn.

Symptomer

Nesetetthet dominerer, men det kan komme perioder med rikelig vanntynn snue. Tilstanden kan ikke skilles fra en allergisk rhinitt, bortsett fra at øyesymptomer mangler ved vasomotorisk rhinitt, men kan forekomme med svie og tåreflod hos noen.. (Øyensymptomer kan mangle også ved mange allergiske rhinitter.) Undersøkelsesfunnene kan være helt like. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose der alle andre alternativer er utelukket. En kan ikke se bort fra at en del tilfeller kan skyldes allergi som ikke er påvist.

Det dreier seg om en hyperreaktivitet i nesens slimhinner og kjertler uten at mekanismene er kjent, bortsett fra at den er knyttet til betennelses reaksjoner (inflammasjon).  Hyperreaktiviteten minner sterkt om bronkial hyperreaktivitet, og det er de samme irritanter som utløser plagene. En slik hyperreaktivitet kan også opptre i neseslimhinnen etter infeksjoner og er vanligvis forbigående. Det er imidlertid mange tilfeller av vasomotorisk rhinitt som debuterer etter infeksjon med influensavirus. Allergisk inflammasjon fører også til hyperreaktivitet. Derfor er mange med pollenallergi også sensitive for irritanter i pollensesongen og et par-tre uker etter.

Også her er det likhetspunkter med bronkial hyperreaktivitet.

Behandling

Det er av vesentlig betydning å redusere eksponeringen for irritanter. Et godt inneklima hjemme og på arbeidsplassen må tilstrebes.

Den medikamentelle behandlingen er ofte utakknemlig. Nesedråper brukes ofte mot nesetettheten og hjelper godt, men for mye bruk av slike preparater girr risikoe for økt irritabilitet av slimhinnene.

Antihistamin og kromoglikat hjelper noen, men ofte lite. Også effekten av kortison i spray eller pulver kan være skuffende. Noen pasienter har imidlertid glede av dette.

Saltvannskyllinger om dagen og å ligge høyt med overkroppen om natten kan være en hjelp.