Virus

Virus  er  en stor gruppe infeksjonsskapende partikler, eller hva man skal, kalle det. De er ikke celler som bakterier er, men består bare av en kjerne av arvemateriale omsluttet av et hylster eller kappe. De er for små til å sees i lysmikroskop, men kan studeres i elektronmikroskop. Størrelsen er vanligvis mellom 20 og ca 300 nanometer. (1 nanometer er 1/1000 av en mikrometer som er 1/1000 av en millimeter)

Arvematerialet er enten DNA eller RNA.

Dette er noen ordentlige snyltere, og ofte til skade for verten som de snylter på. De har ikke noe eget stoffskifte, og er helt avhengig av vertens. Det virker som om virusets eneste oppgave og ”mål” er å produsere  mer virus, og det på bekostning av verten.

Når virus kommer i kontakt med levende celler, fester det seg til cellen og skyter eller borrer sitt eget arvemateriale inn i cellen. Der utnytter så virus cellens eget stoffskifte til å formere seg, og etter kort tid strømmer mengder av nye virus ut av cellen , klare til å infisere nye celler.

Virusinfeksjonen vil ofte skade eller drepe cellene, eller de kan endre noen cellers eget arvestoff slik at de cellene begynner å vokse ukontrollert, bl.a. som grunnlag for kreftsvulst.  Svært mange sykdommer hos planter, dyr og mennesker skyldes virus av ulike slag. Hos mennesker gir de vanlige sykdommer som alminnelige forkjølelser, influensa, barnesykdommer etc og er årsaken til de alvorligste epidemiene i menneskehetens historie slik som kopper, poliomyelitt, aids.

Virus og virussykdommene påvirkes ikke av antibiotika slik som mange bakterier, men det er heldigvis utviklet vaksiner mot mange av dem.

Siste oppdatering 12. mai 2003