Behandling av kols

Slutt på all tobakksrøyking er det eneste behandlingstiltaket ved KOLS som kan redusere plagene og forlenge livet! Bare røykeslutt kan forsinke dårlig utvikling av lungefunksjonen, og røykeslutt gir merkbare endringer til det bedre etter ganske kort tid.

Behandlingen må ellers legges til rette av lungespesialist og følges nøye i et  nært samarbeid mellom pasienten, fastlegen og lungespesialisten.

Stort sett brukes de samme medisinene som i behandling av astma, men de virker dårligere ved kols enn ved astma.

«Åpnermedisin» (beta-2-agonister) kan hjelpe noen ved akutte forverrelser med tung pust eller ved jevnlig bruk, men mange har ikke noen god effekt av dem.

Likedan er det med teofyllin-preparater som Nuelin Depot og Teodur- tabletter. Disse medisinene kan gi bivirkninger i form av hjerterytmeforstyrrelser, finger- eller kropps-skjelvinger, søvnløshet, uro og hodepine, og teofyllinpreparater kan også gi kvalme, sure oppstøt og uvelfornemmelse.

Mange har best effekt av såkalte antikolinerge inhalasjonspreparater, Atrovent® og Spiriva®. Spiriva virker meget lengre enn Atrovent og en kan klare seg med bare en inhalasjon daglig. Nye studier viser at mange får best effekt av å bruke en kombinasjon av langtvirkende «åpnermedisin» og kortisonmedisin i inhalasjon. I Norge er det registrert Symbicort ® fra AstraZeneca of Seretide® fra GlaxoWellcome. Dette gjelder særlig når det foreligger bronkialobstruksjon med redusert lungefunksjon (FEV1s under 70% av forventet verdi). Dreier det seg i alt vesentlig om emfysem, vil slike medisiner hjelpe lite. 

Slimløsende midler (Bronkyl ®, Mucomyst ®) kan hjelpe noen og bør forsøkes. Ved bakterielle luftveisinfeksjoner brukes antibiotika.

Vaksinering mot influensa hver høst  er en selvfølge, og evt spesielle bakterievaksiner (pneumokokkvaksine)anbefales!

Fornuftig tilpasset fysisk aktivitet er av det gode og mange har nytte av fysioterapi. Mange trenger råd og hjelp for behandling og mestring med tilrettelegging av dagliglivet i forhold til sykdommen.

Klimaet i Norge med værforholdene (og økt smitterisikoe) høst og vinter er ikke gunstig for pasienter med kols. Det er mange med denne sykdommen som føler seg bedre og tryggere i syden. Steder i syden med stabilt høytrykksklima, sol og behagelig temperatur synes å være gunstig.

Riktig nok er det like mange med kols i sydlige land som her, men det skyldes røyking!

I sluttstadiet av kols kan kontinuerlig behandling med oksygen forlenge livet og gjøre livet litt lettere, men gis vanligvis bare til dem som har sluttet å røyke.

 

Behandlingsinstitusjoner

Selli rehabilitering og opptreningssenter  i Klæbu er et resultat av samarbeid mellom lungeavdelingen på St. Olavs Hospital og Astma- og Allergiforbundet (NAAF Region Midt Sør-Trøndelag) som også holder astmaskoler og kols. Informasjon: Selli tlf 72 83 43 00, NAAF Region Sør-Trøndelag tlf 72 83 10 04. 

Glittreklinikken  som eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har svært gode tilbud for pasienter som innlegges for undersøkelse, behandling og rehabilitering.

Granheim lungesykehus har også tilbud med undersøkelse, behandling og rehabilitering til pasienter med  astma og astmatiske sykdommer (kols).

 

Gode råd:

  • Ikke ødelegg luftveiene og lungen din, deg selv og livet ditt med røyking!
  • Hvis du røyker, SLUTT!  Du klarer det!
  • Hjelp andre røykere til å slutte og  unge til å la være å begynne!


Fagbladet Allergi i Praksis hadde rehabilitering ved kols som temautgave nr. 2 - 2013.