Kols (internasjonal ekspertvurdering)

Denne utbredte, alvorlige lungesykdommen er gjenstand for intens forskning over hele verden. En internasjonal ekspertgruppe har nå lagt frem en solid gjennomgang av alle viktige sider av denne sykdommen, gjengitt i tidsskriftet Thorax (2004; 59 (Suppl.1: 1-232).

Av denne kan det kort oppsummeres:

Diagnose

Sykdommen skal mistenkes  hos individer over 35 år med

 • livsstilsrisiko (røyking)
 • pustevansker ved anstrengelser
 • kronisk hoste med slim
 • hyppige «vinterbronkitter» eller astmaliknende pust (eng.: wheeze)
 • etablert kols er uhelbredelig
 • god symptomkontroll forlenger livet og bedrer livskvaliteten

Behandling

 • Absolutt røykestopp
 • Regelmessig oppfølging av lege med kontroll av lungefunksjonen
 • Effektiv inhalasjonsbehandling med langtvirkende «åpnermedisin» (long-acting bronkodilatator, «astmaåpner»)
 • Tillegg med inhalert kortisonpreparat hvis åpnermedisin alene ikke hjelper nok
 • Evt utprøving av andre kombinasjoner av medikamenter
 • Utprøving av slimløsende middel (N-acetylcystein)
 • Hosteteknikk for  slimmobilisering (få opp slimet)
 • Rask reaksjon (legekontakt) ved akutt forverring (obs særlig ved luftveisinfeksjoner
 • Tidsbegrenset tillegg av kortisontabletter og/eller antibiotika ved alvorlig forverring 
 • Forebyggende vaksiner (influensavaksine, pneumokokkvaksine
 • Nøye tilpasset og kontrollert bruk av antibiotika ved bakterielle luftveisinfeksjoner
 • Evt. bruk av antivirale midler ved influensa (obs risiko for bronkial obstruksjon som bivirkning)
 • Individuelt tilpasset tverrfaglig lungerehabilitering (sykdomslære, ernæring, psykolososiale aspekter, fysioterapi, øvelser, trening).

Les mer om kols >