Allergi mot mat øker

En ny amerikansk undersøkelse av forekomst av allergi mot mat viser at  matallergi nå rapporteres av over 11 millioner  amerikanere, dvs  ca 4 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for ti år siden var ca 1 prosent.

Økningen har ført til at regjeringen i USA gjennom  US Food and Drug Administration (FDA)  øker forskningsaktiviteter i dette område samtidig med tiltak for bedre kontroll av matvareindustrien. Dette kan du lese mer om i Food Allergy Reseach & Education. Der finner du  mye annet stoff som kan være viktig for mange med matintoleranse.

Økning av allergier synes å være et problem i mange land. Dette kan ha mange årsaker.

(Sist oppdatert 28. februar 2005)