Forekomst av matintoleranse

Det er meget vanskelig å få sikre tall for forekomsten av allergi og/eller intoleranse mot mat. Det gis forskjellige tall i forskjellige epidemiologiske undersøkelser. Vanligvis rapporterer foreldre at 20-40 % av barn har hatt overfølsomhetsreaksjoner på mat før skolealderen. Mange av disse reaksjonene har vært svake og forbigående. Når det foretas grundige undersøkelser, viser det seg at det er høyst 7-8 % av barn som virkelig er overfølsomme mot noe i maten.

I senere alder kommer det flere sikre allergier mot mat på grunn av de mange allergiske kryssreaksjoner  mellom pollen og frukt, grønnsaker og nøtter. Slike kryssallergier fører hyppigst til beskjedne symptomer, men med noen viktige unntak som for eksempel allergi mot selleri (som kryssreagerer med pollen fra burot og kan gi allergisk sjokk (anafylaksi). Bortsett fra matallergier som skyldes kryssreaksjoner ved pollenallergier, forekommer allergi mot mat bare hos 2-3 prosent av skoleungdom og voksne. Det er da mest allergier mot mat i fareklasse 1, mot kumelk eller unntaksvis helt spesielle matsorter.

Hos publikum er det en utstrakt tro at overfølsomhet («allergi») mot tilsetningsstoffer («E-stoffer») i mat  er meget hyppig, men ved grundige undersøkelser viser det seg at slik intoleranse neppe finnes hos mer enn ca 1 % og knapt nok det.

Flertallet av dem som virkelig reagerer på et tilsetningsstoff, er personer med atopisk eksem eller elveblest. Intoleransen er da som oftest begrenset til ett eller en beslektet gruppe fargestoff eller konserveringsmiddel, mens de andre tilsetningsstoffene tåles. Noen ganger dreier det seg da om allergi (for eksempel mot vanilje), men mest om ikke-allergiske intoleranser.