Kan hoppemelk brukes ved kumelkallergi?

I siste familieblad "Hjemmet", nr. 19, s.25, er en legeartikkel om hoppemelk, bl.a uttalelser som ikke stemmer helt med opplysninger om melk i Allergiviten:

«Hoppemelkas innhold av proteiner er gunstig da de er lett nedbrytbare. De brytes ned til peptider med lav molekylvekt, og innholdet av essensielle aminosyrer er høyt (rundt 35%). Dette gjør at hoppemelka ikke virker allergifremkallende på samme måte som kumelk. I prinsippet kan alle bruke hoppemelk som et kosttilskudd. Personer med hestehårsallergi og laktoseintoleranse bør være forsiktige og prøve seg frem».

Jeg har selv erfart hvordan man er på leting etter trygg mat og drikke når melk må utelates fra kosten. Da er det lett å gripe til løsninger man leser om, spesielt når en kjent lege uttaler seg. For de som er hardest rammet av kumelkallergi, kan det bli et allergisjokk å prøve hoppemelk. Har redaktøren en kommentar? 

Hilsen mor

SVAR:

Slike artikler kan være livsfarlige for noen barn med uttalt allergi mot kumelk. Likevel dukker de av og til opp nettopp i ukeblad. Noen ganger kommer det tilsvarende påstander særlig om at hoppemelk, eselmelk eller  geitemelk kan tåles ved kumelkallergi. Men, som det står i dokumentet om kumelk, er det vist betydelige kryssreaksjoner mellom kumelk, geitemelk, hestemelk og eselmelk. Det gjør at mange  kumelk-allergikere ikke kan bruke disse melkesortene.

Forskjellige melkeproteiner gir allergi
I melk er det mange proteiner som kan gi allergi,  og de brytes ned på forskjellig vis under fordøyelsen. Men slik nedbrytning tar tid, mens allergireaksjoner  kan komme umiddelbart og raskt før nedbrytningen i fordøyelsen har fått startet. Mange av dem må brytes ned  (hydrolyseres) til meget små peptider på forhånd  for å tåles, slik som det finnes i hydrolysert melk. Ved alvorlig allergi mot melk kan også peptider utløse reaksjon.

Det kan nok være enkelte med mild eller moderat kumelkallergi som er heldige og tåler for eksempel hoppemelk eller eselmelk, det er  vist ved immunologisk testing i laboratorier, mens en etter slik testing advarer sterkt mot bl.a. geitemelk (1).  Ofte kommer kanskje de farligste anbefalingene gjennom anekdoter etter at den anbefalte melken har vært prøvd av mennesker med feil diagnose (som forekommer ofte !) eller som har «vokst fra» sin kumelkallergi (som de fleste barn gjør). 

Vi får innerlig håpe at ingen med kumelkallergi lar seg forlede til å prøve dette uten grundig  testing på forhånd under trygg beredskap mot alvorlige reaksjoner hos kvalifiserte leger. (Ved alvorlige kumelkallergier må dette gjøres i sykehusavdeling).

Hoppemelk som alternativ til kumelk i allergiforebygging, er ikke utforsket, så det kan ingen uttale seg om med sikkerhet.

(Sist oppdatert 10. mai 2006)

Litteratur:
[1]
  Businco L, Giampietro PG, Lucenti P, Lucaroni F, Pini C, Di Felice G, Iacovacci P, Curadi C, Orlandi M. (2000). Allergenicity of mare's milk in children with cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol.105:1031-4.

Bellioni-Businco B, Paganelli R, Lucenti P, Giampietro PG, Perborn H, Businco L. (1999). Allergenicity of goat's milk in children with cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol. 103:1191-4.