Laktose i inhalasjonspulver mot astma kan gi allergi

I de fleste astmamedisiner for inhalasjon i pulverform (Diskus, Diskhaler, Easyhaler m.fl.) brukes laktose.  Ved inhalering av disse får en inn i seg så lite laktose at det ikke spiller noen rolle for dem som har laktoseintoleranse, men for mennesker med særlig uttalt allergi mot kumelk kan laktosen i medisinen bety en viss risiko hvis den er forurenset med proteiner fra kumelk.

Laktose (melkesukker) fremstilles fra skummet melk med metoder som skal skille det fra og fjerne alle melkeproteinene. Det kan imidlertid bli igjen mikroskopiske mengder av proteiner med allergenaktivitet. Ved fabrikasjonen av laktose kan det også hende at produktene faller litt forskjellig ut hva angår dette.

Ved milde og moderate former av kumelkallergi vil ikke så små mengder gi noen allergisk reaksjon, men ved uttalt kumelkallergi kan det komme reaksjoner. Det er rapportert anafylaktisk reaksjon (allergisk sjokkreaksjon) i denne sammenhengen 1/.

  • Ved mild eller moderat allergi mot kumelk : fortsett som før hvis det har gått bra hittil
  • Ved uttalt kumelkallergi: spør legen om å skifte til aerosol (spray) eller inhalasjonspulver uten laktose.

Litteratur:
1/ Nowak-Wegrzyn A og medarbeidere (2004): Milk protein contamination in the dry powder inhalers for asthma containing lactose.  J Allergy Clin Immunol  113: 558-60