Matintoleranse og kostliste fra homeopat?

Både jeg selv og mine to voksne døtre har mye magesmerter og plager som hodepine, slapphet og uvelfølelser.

Jeg har vært hos homeopat som sendte blod- og hårprøver fra meg til et laboratorium i England. Der ble det påvist intoleranse for en rekke forskjellige matvarer og nesten alle vanlige tilsetningsstoffer. Jeg har fått en svært omfattende forbudsliste.

Nå har jeg fulgt den etter beste evne i noen uker og føler meg litt bedre, men fortsatt veldig slapp.

Kan jeg regne med at plagene er arvelig bestemt slik at også døtrene mine bør prøve den samme dietten? Begge to har mann og barn slik at denne listen vil nok skape store problemer i husholdningen for dem, men de må jo evt selv avgjøre om de vil ta dette bryet.

SVAR:

Ikke fortsett med denne kostlisten før du er blitt undersøkt av en kvalifisert lege, og gi den ikke videre til noen andre! Noe av plagene kan ha et arvelig grunnlag, men første krav er medisinske undersøkelser som bygger på forskningsbasert kunnskap.

Ubrukbare analysemetoder
Slike prøver som du beskriver, har ikke noe vitenskapelig grunnlag, men brukeslikevel av en rekke såkalte naturleger.  De tilråder så slike omfattende og vanskeligekostlister på grunnlag av analysesvarene.

Problemstillingen er dessverre altfor vanlig. Det kommer ganske ofte  henvendelser fra personer som er blitt litt lurt eller har lurt seg selv på denne måten. Se tidligere henvendelse om dette.

Intoleranse mot mat kan ha meget forskjellig grunnlag.

Altfor omfattende forbudslister
Det er  gjennomført lite forskning med systematisk etterprøving av pasienter som harfulgt slike  omfattende forbudslister etter råd fra  slike «naturleger», men en god delfaglig kvalifiserte undersøkelser av en del barn som har vært utsatt for dette, har hatt intoleranse bare for noen ganske få matvarer. De kunne klart seg med ganske enkle «forbudsliste». Som oftest har de aktuelle matvarene også stått på de innholdsrike forbudslistene som familien har fått, og ungene er blitt bedre – ved å unngå deaktuelle matvarene sammen med mye annet som de viser seg å  tåle.

Det  blir som å skyte med hagle. Da kan selv blinde få inn treff med et og annet haglkorn, selv om de ikke vet hva som treffes. Mange får  meningsløse forbud mot alle tilsetningsstoffer. En og annen person kan kanskje  reagere på et bestemt tilsetningsstoff, selv om det ikke er vanlig, men å unngå alle er absurd og gjør livet vanskelig. Les om tilsetningsstoffene.

Slike omfattende forbudslister kan være skadelige og føre til mangelsykdommer i det lange løp både for barn og voksne – for ikke å snakke om sterkt redusert trivsel som følge av kostrestriksjonene. Velger noen å følge slike lister, bør de konsultere en klinisk ernæringsfysiolog for å sikre seg mot kostfeil, men det er best å konsultere en allergologisk kyndig barnelege for barn, indremedisiner/gastroenterolog for voksne før man godtar alle de begrensninger og belastninger  som kostrestriksjoner fører med seg. Også de fleste fastleger vet hvilke undersøkelser og prøver som er nødvendige,  brukbare og pålitelige ved ulike former for matintoleranse. 

(Sist oppdatert 27. mars 2006)