Melkefri kost og kalkbehov

Barns vekst er avhengig av proteiner, vitaminer og mineraler (kalk, calcium). Ved melkefri diett kan det bli for lite kalk. Dette er  understreket etter en ny undersøkelse publisert i Journal of the American Dietetic Association. Forskere i New Zealand undersøkte 50 barn (3 - 13 år) som ikke fikk melk og kalktilskudd. De ble sammenliknet med 1000 barn på vanlig kost med melk.

Barna på melkefri kost, var mer kortvokst og 22 av de 50 var overvektige. De hadde lav bentetthet og oftere brudd (mest i underarmen) enn forventet (22 brudd mot forventet (normalt) 8).

Tillegg av kalk kan gis med kalkrik mat og med kalktabletter eller - pulver. For at kalk skal kunne opptas i kroppen er det nødvendig med tilstrekkelig tilførsel av vitamin D . Enkelte kalktabletter er derfor tilsatt vitamin D.

NB! Calcium caseinate kan inneholde spor av melk og må unngås, men alle andre kalkforbindelser er trygge (c. karbonat, c. laktat, c, fosfat,  etc).

Anbefalt daglig inntak av kalk er 500 mg for barn  1 - 3 år, 800 mg for barn 4 - 8 år og 1300 mg for eldre barn og unge. Disse anbefalingene kan variere noe, men ikke vesentlig. Se mer om kumelkallergi.

Vær oppmerksom på at selv om kumelkallergien vanligvis går over i løpet av noen få år, så har den vist at barnet er genetisk disponert for atopisk allergi. Da kan forebyggende tiltak beskytte mot mye! Det kan du lese om i Råd om forebygging.

(Sist oppdatert 10. mai 2004)