Paracet og risiko for astma

Dagbladet hadde 19. september 2008 store overskrifter Paracet kan gi astma.  Artikkelen gir et noe skjevt bilde av forekomsten av astma og allergi, og gjengir på en dramatisert måte resultatene av en stor undersøkelse publisert av forskere i et internasjonalt samarbeid  (ISAAC, The International study of asthma and allergies in childhood).

Det henvises til en oversiktsartikkel om dette i Lancet (Barr 2008;  Beasley et al 2008). ISAAC undersøkelsen viser at bruk av paracetamol mot feber i første leveår hadde sammenheng med 46% høyere risiko for astma ved 6-7 års alder, 48% økt risiko for symptomer på allergisk rhinitt (snue og nesekløe)  og 35% risiko for atopisk eksem ved 6-7 års alder.  

Barn som brukte paracetamol ganske hyppig (minst en gang i måneden) hadde 3 ganger  (300%) så stor risiko for å få astma ved 6-7 års alder som barn som aldri fikk denne medisinen.

Blant barn som hadde alvorlig astma ved 6-7 års alder, var det 22% som hadde fått paracetamol første leveår, og 38% som hadde brukt medisinen en del opp gjennom barneårene.

Risiko også i svangerskapet og hos voksne
Tidligere undersøkelser har vist at bruk av Paracetamol og lignende i svangerskapet også utsetter barnet for slike sykdommer  (Shaheen et al 2002, 2005), og det er også vist en sammenheng mellom hyppig bruk av paracetamol og utvikling av astma hos kvinner (Barr et al 2004). Nå er det kommet en artikkel fra et europeisk (GAH2LEN) samarbeidsprosjekt at hyppig paracetamol bruk også hos voksne gir nesten tredoblet risiko for astma (Shaheen et al 2008).

Sannsynlig, men ikke helt bevist sammengheng
Dette dreier seg om solide undersøkelser. De viser en sammenheng mellom bruk av paracetamol og forekomst av astma, men beviser ikke at paracetamol er årsaken alene. Det er behov for blindkontrollerte undersøkelser fremover i tid (prospektive, dobbelblind kontrollerte undersøkelser med bruk av placebo og annet febernedsettende og smertestillende preparat som ibuprofen).

Likevel er det slik at med den viten man nå har om de effekter paracetamol (acetaminofen) har i samspill med noen av våre viktige enzymer, er den omtalte risiko lett å forstå slik at det maner til varsomhet.  Bruk en og annen sjelden gang mot høy feber (38,5oC eller mer) er berettiget og forsvarlig, men det bør advares mot hyppigere bruk og særlig hos spedbarn. Hyppig bruk hos voksne ,for eksempel mot smerter, medfører også risiko for astma og kan forverre etablert astmasykdom. Dette er imidlertid ikke slik at man får anfall av astma i tilslutning til at man tar paracet slik at man merker sammenhengen selv; det er snakk om en langsom prosess.  

(Sist oppdatert KA 20. september 2008)

OPPDATERING (RED. 2016):
I den norske miljø- og barneastmastudien fant man at bruk av paracetamol de første seks måneder av barnets liv ga økt risiko for allergisk sensitivisering og tidligere astma hos jenter. Se fagbladet Allergi i Praksis nr. 4 - 2013.

I den norske Mor og Barn-undersøkelsen fant man at barn som var blitt eksponert for paracetamol i mors mage har 13 prosent høyere risiko for å utvikle astma enn barn som ikke har blitt utsatt for stoffet. Se forskning.no.

Litteratur:
Maria Magnus mf: Prenatal and Infant Paracetamol Exposure and Development of Asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal for Epidemiology. 09.02.2016.

Bakkeheim E. Tidlig bruk Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom. Allergi i Praksis 2013; 4: 12-16, pdf >

 

Tidligere litteratur:
Barr RG (2008):
Does paracetamol cause asthma in children? Time to remove the guesswork (Editorial)  The Lancet 372: 1011-1012

Barr RG, Wentowski CC, Curhan GC, Somers SC, StampferMJ, Schwartz J, Speizer FE, Camargo CA Jr (2004): Prospective study of acetaminophen use and newly diagnosed asthma among women. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169:836-41. Nettversjon

Beasley R, Clayton T, Crane J, von Mutius E, Lai CKW, Montefort S, Stewart A, for the ISAAC Phase Three Study Group (2008): Association between paracetamol use in infancy and childhood, and risk of asthma, rhinoconjunctivitis, and eczema in children aged 6–7 years: analysis from Phase Three of the ISAAC programme. The Lancet. 372:1039-1048. Sammendrag.

Shaheen SO, Newson RB, Henderson AJ, Headley JE, Stratton FD, Jones RW, Strachan DP; ALSPAC Study Team (2005):  Prenatal paracetamol exposure and risk of asthma and elevated immunoglobulin E in childhood. Clin Exp Allergy. 35:18-25.

Shaheen S, Potts J, Gnatiuc L, Kowalski ML, Joos G, van Zele T, van Durme Y, De Rudder I, Wöhrl S, Godnic-Cvar J, Skadhauge L, Thomsen G, Zuberbier T, Bergmann KC, Heinzerling L, Gjomarkaj M, Bruno A, Pace E, Bonini S, Fokkens W, Weersink EJ, Loureiro C, Villanueva CM, Sanjuas C, Zock JP, Janson C, Burney P. (2008): The relation between paracetamol use and asthma: a GA2LEN European case-control study. Eur Respir J. 2008 Jun 25. [Epub ahead of print] Sammendrag .