Elveblest av medisinene? (Årsaksjakten del 1)

Hei. Jeg er selv lege, men trenger eksperthjelp.

I en ukes tid har jeg hatt kløende vabler i begge håndflater. Jeg har hatt en del smerter etter en operasjon i nesen, samt migrene og bruker en del forskjellige medisiner som vel kan være årsaken til elveblest. Jeg reagerte først på Paralgin Forte (PF) (tror jeg). Fargestoffet der er Canthaxantin (E- 161).

Siste gang jeg tok det var for en uke siden (onsdag). I tillegg tok jeg fra torsdag til lørdag Azitromax (Az) mot infeksjon i bihulene etter operasjonen. Det er et antibiotikum som inneholder E- 171, og det gikk bra. I går, mandag tok jeg også to vanlige paracet (P) det pleier å gå bra, men nå i dag har jeg fått ny kløe og små elveblest . Jeg tar ellers daglig Atacand (At)  i håp om å forebygge migrene. Det har et annet fargestoff , E- 172. I dag har jeg også i tillegg tatt 2 tabletter med Q10 (Q), som inneholder E-171, slik at jeg har fått i meg både E- 171 og E- 172.

Kan disse fargestoffene kryssreagere, eller har du en annen mulig forklaring på at jeg har fått kløe i dag?

Spiste ellers brød med ferskensyltetøy (F) i morges, brød med skinke og en banan til lunsj med mango - te, et eple på veien hjem. Jeg spiser ofte hasselnøtter (N).

I dag fikk vel symptomer en eller gang mellom lunsj og middag, stadig økende på tross av en antihistamin.

(spørsmål 15. mai 2007)

SVAR:

Som vanlig er dette en veldig vanskelig problemstilling: akutt urtikaria ved bruk av flere ulike medisiner bl.a. mot migrene.  Migrene krever vanligvis mye bruk av forebyggende og smertestillende medisiner av den typen du nevner.  Både migrene og intoleranser for medisiner forekommer så hyppig at de statistisk sett må forekomme samtidig hos mange. Du kan altså være blant de mange uheldige.

Det er dessverre ingen tilgjengelige hudtester eller blodtester for denne problemstillingen.  Man kan bare prøve seg frem på systematisk vis.  I denne prosessen kan bruken av antihistaminer skape problemer for tolkningene

Tilretteleggingen av utprøvingen kan være en meget krevende og ofte umulig oppgave også for eksperter. De fleste medisiner er ganske komplisert sammensatt. Likheter og ulikheter er vanskelig å bedømme, og man vet altfor lite om mulige motvirkninger og samvirker (interaksjoner) verken i sin alminnelighet eller hos det individet som reagerer. Det dreier seg om timelange studier som leger i praksis vanligvis ikke kan avse.

Så - ikke vær for optimistisk om at vi finner løsningen på denne måten i ditt tilfelle. Men vi kan jo forsøke!

Hvor kan forsøkene  gjennomføres?
Ved relativt små utslag som du beskriver, kan voksne med andre voksne i boligen selv gjennomføre noen utprøvinger med antihistaminer klare for å motvirke reaksjoner.

Har det vært kraftigere intoleranse- eller allergireaksjoner tidligere, må legen avgjøre om det er nødvendig med sykehusinnleggelse for slik testing. Det gjelder også for barn.

Kommer det kraftigere reaksjoner med dype ødemer eller reaksjoner i luftveiene eller lignende, må forsøkne stoppes, og reaksjonene behandles med adrenalin (for eksempel Epipen) + antihistaminer. Videre forsøk må da evt. føres videre i sykehus eller hos lege som har fullt anafylaksiberedskap.

Hvis du er sikker på at du ikke har fått i deg noe annet (tyggegummi, jordbær, sjokolade med fyll etc. etc.?) og vi kan utelukke matvarer som nøtter og fersken, går min mistanke mot følgende medikamenter, men la meg først si at jeg tror lite på at noen av fargestoffene  har skylden for elveblest (med svært få unntak). Det er ikke kryssreaksjon mellom E- 171(titanoksid) og E- 172 (jernoksid).

Derfor går mistanken mest mot:
1: Atacand der urtikaria kan komme av det virksomme stoffet og  har E- 172 (jernoksid) (som  riktignok kan bidra til at det dannes frie radikaler.  Frie radikaler kan ha mange negative effekter, bl.a. på huden samtidig som det er en selvdrivende biokjemisk prosess som kan henge lenge i. Evt. tiltak mot frie radikaler er antioksidanter

2: Paracetamol i paracet og paralgin forte er erfaringsmessig en ikke uvanlig årsak til urtikaria og angiødem, særlig ved samtidig intoleranse for acetylsalisylater. Hos deg kan kanskje kombinasjon av dette med frie radikaler fra Atacandbruken øke risiko for utslett av paracetamol?

3: Azitromax antibiotika med det virksomme stoff som likner erytromycin! 

4: Vi kan ikke utelukke ferskensyltetøy hvis du spiser det nesten daglig?
5:Nøtter er alltid mistenkelig årsak til akutt urtikaria

NB Jeg vet ikke om Q 10 preparatet som du bruker, inneholder noe mer enn koenzymet. Hvis du bruker det bare som forebyggende middel og uten at det spesielt hjelper noe mot dine plager, kan du like godt slutte med det til du vet noe mer om årsaken til dine utslett.

Tiltak?
Hvis du er heldig, er årsaken i nøtter eller fersken og lignende. Hvis ikke er det en omstendelig prosess som må til for å finne årsaken i medikamentbruken.

Du må prøve deg frem systematisk.

Det beste ville være om du kunne sluttet å bruke alt av det som er nevnt her, men fordi Atacand (som brukes mest mot forhøyet blodtrykk, men også kan virke forebyggende mot migreneanfall), trenger lang tid for å bygge opp full effekt igjen , så det er kanskje best å vente med å ta bort det i første omgang.

Så fortsett foreløpig med Atacand, men prøv  økt tilførsel av antioksidanter. Der er det mye du kan bruke, og særlig for eksempel blåbærekstrakt, frukt, C- vitamin o.l.

Forslag (med noe usikkert grunnlag):

Forsøkserie 1.
Slutt helt med nøtter gjennom hele forsøksperioden.

Slutt helt med fersken syltetøy eller aprikos eller lignende.

Slutt helt med Q 10

Slutt helt med alt som inneholder paracetamol

Slutt helt med antibiotika av typen erytromycin

Observer nøye i minst 4 døgn.

-----

1a/

Bedring?: slutt med antihistamin i 2 døgn

Forverring?: Gjenoppta antihistaminer. 

Fortsatt bedring?  start ferskensyltetøy stor dose.

1b/

 Forverring? Slutt helt med fersken og lignende, vent 4 dager og observer nøye.

1cIngen nye utslag?: prøv igjen med ren paracet og observer nøye i 4 døgn!

Nye utslag? Slutt med paracetamol igjen. Ingen nye utslag?  Slutt med antihistaminer i 2 døgn.

Ingen nye utslag? Prøv ren paracet igjen .

Forverring? Da forstyrrer antihistaminbruk diagnostikken. Videre forsøk må vente til du klarer deg uten antihistaminer.

2/  Ingen bedring i forsøkserie 1?

Da bør du nok prøve uten Atacand.

Slutt helt med Atacand i minst 4 døgn.

Fortsett ellers i henhold til resultatene i forsøksserie 1.

Observer nøye i minst 4 døgn. Bedring?  Start med Atacand igjen og observer Forverring? Kommer det nye utslag, kutter du ut Atacand med en gang!

NB! Du må snarest mulig snakke med legen din om disse endringene i medisinbruk. Denne nettsidens svartjeneste må ikke erstatte legekonsultasjon (selv om du er lege selv)!

Se også Allergi mot medisiner? og oversikt over og E-stoffer som kan gi allergi eller intoleransereaksjoner i matportalen.

Det er fint om du sender tilbakemelding hit om erfaringene dine i forbindelsene med dette, for evt. å gjøre endringer i prosessen og evt. komme frem til forslag om tiltak videre fremover. Hvis det kommer reaksjoner på noe, kan det være aktuelt å endre programmet.

Årsaksjakten fortsetter, del II

 (Sist oppdatert 23. mai 2007)