BARNEHAGESERIE

Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem1/står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en mannssak + en samfunnssak + en helsesak".  Og (side 181) "Uten barnehagen stopper Norge."

Mange barn trenger barnehage. Mange foreldre trenger barnehage.  Der møter de velutdannet personale. Det er ikke bare barna som kan lære meget i barnehagen Også foreldre kan lære meget. Det er jo slik at veldig få har utdannelse til en av de viktigste oppgaven i livet - det å være gode foreldre.  Bare synd at de fleste foreldre har det så travelt når de bringer og henter barna i barnehagen, at de ikke får med seg mer av den kunnskapen som personalet der har. 

Men personalet kan også lære mye av foreldrene (og av barna!). Det gjelder ikke minst av dem som har funksjonshemminger.

barnehageloven 3/§ 13at barn med funksjonshemming skal prioriteres ved opptak. Det gjelder bevegelseshemmede, orienteringshemmede (syn- og hørselhemmede og barn med forståelseshandikap) og barn med miljøhemming (allergier og astma). 

En rekke forskrifter stiller krav til utforming for å ivareta behovene for funksjonshemmede. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 3/§ 16 står det videre at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av kommunale barnehagetilbud for å sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Også barn med allergi, astma, eksem og andre overfølsomhetssykdommer bør vanligvis gå i barnehage, men de er særlig sårbare og trenger spesielle hensyn. Det forutsetter at innemiljøet er tilrettelagt for dem. Det forutsetter også at personalet i barnehagen  har de kunnskapene som kreves, og som personalet i barnehager skal ha. Henvendelser fra bekymrede eller fortvilte småbarnsforeldre tyder på at det i mange barnehager er noen som har behov for mer kunnskap og en del påminnelser om hva de vet fra før. Derfor starter vi nå med en BARNEHAGESERIE. Her er det mange forhold som bare krever små omskrivinger fra Boligserien, men vi lager dette som en helt egen serie for å gjøre stoffet lettest mulig tilgjengelig for barnehagene.  Serien tar sikte på å forebygge sykdom og problemer for

  • barn med sykdom på grunn av overømfintlighet ("allergiske barn")
  • alle som risikerer sykdom på grunn av dårlig inneklima (det gjelder også barn med overømfintlighet - og personalet).

Denne barnehageseriens mål:

Denne barnehageserien skal ikke ta opp alle de utallige utfordringene som barnehagene kan ha, men omtale utfordringer i forhold til barn (og familier) med utslag av allergier og annen overømfintlighet. Det er naturlig for en kunnskapsbank som allergiviten.no. Fordi dette er tale om miljøhemminger, passer det også for kunnskapsbanken til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

Noen barn med spesielle allergier kan ha det best i en familiebarnehage. For familiebarnehager passer imidlertid Boligserien best. Siden personalet i barnehagene også har sine egne hjem, anbefales også de å lese i Boligserien, se nedenfor.

Mange barnehager har behov for kunnskap og verktøy for dette, men hvor kan de finne den?

Rammeplan for barnehager inneholder mye fint om de holdninger og tilbud som bør møte barn i barnehager, men sier lite om inneklima og innemiljø.

Den nødvendige kunnskap om det som skaper et godt eller dårlig inneklima og innemiljø kan du finne i denne kunnskapsbanken. Her finner du verktøy for vurderingt med "Kvalifisert skjønn metoden (KSM)  for barnehager", som tar for seg de viktigste sidene - i alt 16 forskjellige komponenter.

Forslag: Ta utskrift av alle dokumentene i barnehageserien og KSM barnehage til en samleperm for barnehagen.

I hvert av disse nettstedene kan du lett finne frem til annet viktig og interessant stoff. Detaljert stoff om forhold i inneklima kan du finne i www.inneklima.com.

Dokumenter i barnehageserien:

Les mer om inneklima i boligserien.

I barnehageserien kommer aktuelle oppdateringer av det stoffet som er skrevet i 2003 i boken ASTMA, ALLERGI, EKSEM hos små barn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole"1/ .

Noen nyttige lenker:

Private barnehagers landsforening

Godt innemiljø i barnehagen.

 


 1 / Tilley, H R, & Aas K: Astma, allergi, eksem hos småbarn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole. Norges Astma- og Allergiforbund 2003. ISBN 82- 91155-05-4, epost: naaf@naaf.no

2 / Lov av 5. mai 1995 nr. 19.

(Sist oppdatert 2. juni 2004)