Barnehagen og infeksjoner

Forkjølelser. Luftveisinfeksjoner. Feber

Alle småbarn må gjennom en god del infeksjoner og særlig i luftveiene ("forkjølelser").  Mange blir smittet i barnehagen. Dårlig inneklima  i barnehagen øker risiko for smitte mellom barna, men selv i godt inneklima er smitte ikke til å unngå.

Bortsett fra barnesykdommene som de kan og bør få tidlig motstandskraft mot med vaksinasjon, er de svært mottagelige for smitte fra andre barn (og voksne). Det dreier seg mest om ulike virusinfeksjoner som spres lett både gjennom dråpesmitte (med ørsmå smittedråper i luften omkring smittebærere som nyser og hoser), og gjennom berøring.

Noen av dem gir bare kortvarig immunitet, men etter hvert bygges det opp mer og mer motstandskraft.  Noen slike forkjølelsesperioder i småbarnsalderen virker dermed gunstig og styrkende på lengre sikt. Barn som  isoleres  fra slik smitte  i spedbarns- og småbarnstiden, kan få voldsomt mange infeksjoner når isolasjonen før eller senere brytes (f.eks. når de begynner på skolen).  På den annen side kan altfor hyppig smitte med mange forkjølelser i spedbarns- og småbarnsalderen virke svekkende for noen.

Utsagn om at barna "bare har godt av mange infeksjoner" og at "infeksjoner beskytter mot allergi og astma" bygger mest på misforståelser. Det er mye mer kompliserte infeksjonsforhold som kan virke gunstig mot allergiutvikling, og vanligvis gjelder det bare for helt nyfødte. Det gjelder også eventuelt bare for allergi og ikke for astma. Se hygieneteorien.

De fleste av  "forkjølelsene" hos småbarn gir plager i en uke eller to, og går over av seg selv.  Under uheldige forhold og/eller hos spesielt disponerte barn kan de gi mer plager gjennom komplikasjoner. Ganske vanlige komplikasjoner er . mellomørebetennelse og bronkitt. Meget sjeldnere opptrer lungebetennelse.

En virusinfeksjon som kan opptre truende, er såkalt bronkiolitt som vanligvis skyldes et bestemt virus (respiratorisk syncytielt virus, RSV), men også kan skyldes noen andre virus. Denne sykdommen har symptomer som likner astma. Noen må behandles i sykehus for denne sykdommen.

Bronkiolitt starter opp astmasykdommen (asthma bronchiale) hos mange. RSV  kommer ofte i epidemier, og under slike epidemier ville det være fint om foreldrene holder ungene sine hjemme fra barnehagen mens de har åpenbart smittebærende forkjølelser. Bronkiolitt opptrer mest i spedbarnsalderen og er verst for de aller yngste. Under RSV epidemier bør spedbarn holdes unna snørrete småbarn og bør ikke være i barnehage. Det finnes ingen vaksine mot bronkiolitt. 

Hos disponerte barn startes astma også opp av andre luftveisinfeksjoner, og slike infeksjoner ("forkjølelser") pleier forverre astma hos de fleste som har denne typen sykdom.

Økt forekomst av infeksjoner gjør at flere barnehagebarn får astma enn de som holdes hjemme, se "Barnehage, infeksjoner og astma" av Wenche Nystad og medarbeidere i Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Influensa kommer nesten hvert år, men kan skyldes forskjellige influensavirus fra år til annet. Vaksine beskytter godt (men skal ikke brukes ved allergi mot egg).

 Under influensaepidemier bør sårbare småbarn holdes unna barnehage hvis andres foreldre tar lite hensyn til smitte.

Foreldre kommer ofte i et dilemma under slike influensa- og bronkiolittepidemier. Det hadde vært tryggest å holde barnet hjemme fra barnehagen da, men mange har jo en jobb som de må gå til, og da blir det å sende ungen i barnehagen. Først når sykdommen viser seg, har foreldrene anledning til å være hjemme med dem.

Du kan finne råd om barnet bør holdes hjemme på Folkehelseinstituttets nettsider.

Kikhoste forekommer  fortsatt hos relativt mange, og kan være alvorlig for småbarn som ikke er vaksinert.  

Vaksinen gir god beskyttelse hos 90% opp til 10-12 års alder, men svekkes etter hvert. Barn med kikhoste må holdes unna barnehagen.

Problemet er at det kan ta mange dager før diagnosen stilles hos et hostende barn, og innen det kan flere være smittet. Det begynner som en vanlig forkjølelse med hoste, men så blir hosten kraftigere. Den kommer i byger og følges av kiking ved innpust. Sykdommen kan vare lenge, ikke sjelden i rundt 6 uker. Kikhoste smitter mest i begynnelsen før det typiske symptomet "kiking" oppstår, men det kan være en viss smittefare under hele sykdomsperioden.

Barnehagebarn bør være vaksinert mot denne sykdommen.

Hudinfeksjoner

Eksem er ikke smittsomt!

Væskende hudinfeksjoner smitter ved hudkontakt. Særlig smittsomme er brennkopper.

Vannkopper  forekommer fortsatt og særlig hos barn som ikke er vaksinert. De smitter to - tre dager før det første utslettet. Det er litt usikkert hvor lenge vannkopper smitter, noen anbefaler at barnet holdes unna barnehagen iallfall i 5 dager etter utbruddet.

Andre vil for sikkerhets skyld holde barnet hjemme til det ikke lenger  finnes væskeholdige blemmer på huden og skorper har tørket, det vil si kanskje 8-10 dager etter utbruddet.

Inkubasjonstiden1/ er vanligvis 2 uker, sjeldnere inntil 3 uker.

Les også om mage- og tarminfeksjoner: Magesjau i barnehagen.

 


 

1/ Inkubasjonstiden = tiden fra tidspunktet for smitte til det første utbruddet av sykdommen

(Sist oppdatert 19. februar 2004)