Barns kjemiske hverdag. Viktig brosjyre!

Miljødirektoratet har utgitt brosjyren Barns kjemiske hverdag.

Den en tilgjengelig på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, arabisk, somali og urdu.

Bakgrunnen er som Miljødirektoratet skriver:

Barna våre lever på mange måter farligere enn oss voksne når det gjelder kjemiske stoffer: Små barn utforsker gjenstander ved å putte dem i munnen og krabber på gulvet der kjemikalierester kan ligge sammen med støv og skitt. Litt større barn kan dra på oppdagelsesferd i skuffer, skap, garasjen og andre oppbevaringssteder.

Små barnekropper er ekstra sårbare overfor helsefarlige stoffer og mange organer er fremdeles under utvikling. De har større risiko for å utvikle allergier enn voksne. Miljø forvaltningen har et «føre var»-prinsipp som går ut på at vi må ta hensyn til risikoen for at noe kan være skadelig – uten at vi vet helt sikkert hvor skadelig dette er. At et stoff ikke er forbudt å bruke, betyr ikke nødvendigvis at det er lurt å bruke det. Noen produkter gjør du klokest i å unngå, andre bør du bruke minst mulig
og bare på helt bestemte måter.
Det er vi voksne som tar valgene for barna og som må sørge for å holde oss på den sikre siden og ikke ta sjanser.
Med denne veilederen ønsker vi å gi deg noen konkrete råd om hvordan du kan gå fram.

I brosjyren står det bl.a.( på side 4):

Om vi ikke vet alt, vet vi i hvert fall nok til å ta visse forholdsregler.

Kjemiske stoffer kan være farlige på forskjellige måter. De kan være b rann- eller eksplosjonsfarlige, miljøfarlige eller helsefarlige.

De helsefarlige stoffene kan være giftige, allergifremkallende, arvestoffskadelige, etsende, irriterende og så videre. De giftige stoffene kan være akutt giftige slik at de virker med en gang eller virkningen avstoffet kan komme etter lang tid.

Noen stoffer skilles ut eller brytes raskt ned av kroppen, mens andre lagres lenge i kroppen og kan gi varig skade. Enkelte kjemikalier som lagres i kroppen har først merkbare skadevirkninger for kommende generasjoner”.

Brosjyren omtaler så kjemiske risikoforhold i barns miljø, leker og bruksting. Den har en side med oversikt over de merkene som skal brukes på forskjellige produkter for å angi risiko, men tar ikke for seg noen enkeltprodukter.

Denne informasjonen er spesielt viktig for alle som har ansvar for barn, men er nyttig for alle! mailto:postmottak@sft.no. Brosjyren omtaler kjemiske stoffer som kan virke på folk (barn) flest, men naturlig nok ikke hva som er viktig ved allergier og annen overfølsomhet.  

Anbefales!

(Sist oppdatert 14. januar 2010, Kjell Aas©)