Bok om skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer

Bok om  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader 2005: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. Helseorienterte, bygningstekniske og juridiske aspekter (ISBN 82-300-0173-1).

Boken er av særlig interesse for

*  forsikringstakere med astma, luftveisallergier og annen overfølsomhet med miljøhemming,

* forsikringsselskap

* takstmenn og -kvinner

* brannvesenet

* representanter for saneringsfirma

* andre som involveres i undersøkelse og rehabilitering av boliger som er skadet av brann, røyk eller fukt

* fagfolk i forskjellige sider av byggfag.

* jurister."

Se oversikt over brosjyrer og bøker om inneklima i boliger.

 

(Sist oppdatert 9. januar 2006)